Billede af den faste udstilling af danske designstole, på engelsk The Danish Chair.
Besøgende strømmer i disse år til Design Museum Danmark, bl.a. for at se museets udstilling af danske designstole.
11.01.2019
Nyhed

DI: Danske museer sender mange flere penge tilbage til samfundsøkonomien, end de modtager

For hver krone i statstøtte, der gives til de danske museer, kommer pengene mange retur, viser en ny analyse fra Dansk Industri.

Af Tobias Dinnesen
Når alle indtægter og udgifter er afholdt, bidrager landets museer med et overskud på fem mia. kr. til samfundsøkonomien.

Pengene er dermed mere end godt givet ud, når museerne hvert år modtager større millionbeløb i statsstøtte. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI) af museernes økonomiske bidrag til samfundsøkonomien på baggrund af talt fra Dansk Statistik. Det skriver Politiken.

Tidligere analyser af størrelsen på den såkaldte kulturøkonomi har mødt modstand, fordi de har medtaget afledte effekter som anslået brandingværdi og et attraktivt kulturlivs betydning for, hvor man fx bosætter sig. Men den slags er man med vilje styret uden om i Dansk Industri.

"Det, vi ser på her, er dog de helt lokumskolde tal fra Nationalregnskabet. Vi lægger ikke alt det andet oveni, men ser alene på aktiviteten i museernes egen virksomhed og de ydelser, de køber hos andre aktører. Dermed kan vi måske ligefrem komme til at undervurdere deres betydning, vil nogle mene. Men det er en sober måde at regne på", siger Sune Jensen, sekretariatsleder for turisme i DI, til Politiken.

Kulturøkonomien skaber vækst - kan man så bare skære i støtten?
De enkelte kulturinstitutioner har i høj grad selv bidraget til at skabe det samfundsøkonomiske aftryk, som museerne bidrager med, fordi de tiltrækker flere besøgende og dermed får flere entreindtægter. Et godt eksempel er Design Museum Danmark, der næsten har femdoblet sine besøgstal siden 2011. Hvor museet i 2011 fik besøg af 60.000, var der i 2017 275.000 besøgende forbi museet.

På den måde udgør statstilskuddet på Design Museum Danmark blot 19 procent. Men det betyder ikke, at man bare ukritisk kan skære i støtten til museerne, fordi det går godt, forklarer museumsdirektør Anne-Louise Sommer fra Design Museum Danmark.

Der skal nemlig være plads til at løfte ansvaret for bevaring, konservering, forskning, undervisning og en række andre ting, man som statsstøttet museum skal stå for. Også selv om det kan være lidt mindre synligt for den brede offentlighed.

"Det er alt det, man ikke bare kan sælge billetter til, men som løfter en central samfundsopgave, som jeg bestemt mener berettiger den støtte, vi får", siger hun til Politiken.