18.06.2018

Tillidsrepræsentan­ter vinder sag mod Aarhus Universitet

Aarhus Universitet skal ændre en mangeårig praksis om ikke i god nok tid at orientere tillidsrepræsentanter ved fyringer af medarbejdere. Det fastslår en ny afgørelse ved en faglig voldgift. Afgørelsen er vigtig for TR’ernes fremtidige rolle, fastslår fællestillidsmand for akademikerne.

18.06.2018

Søstre står bag forskning i verdensklasse

At vriste fortællinger om årtusinders klimaforandringer ud af et lille stykke is eller pille ­bevismateriale op fra jorden. Dét er arbejdsglæde for ­Dorthe og Trine Dahl-Jensen, i dag henholdsvis professor i glaciologi og en del af den seismiske tjeneste under GEUS.

14.06.2018

Nyt netværk vil knække uddannelseskurven for børn af ikke-akademikere

Kasper Ring Madsen er nyuddannet økonom og medstifter af landets første netværk for Første Generations Akademikere (FGA). "Børn af akademikere har nogen ressourcer med hjemmefra, og de kan lettere navigere i de akademiske koder. Det vil vi forsøge at styrke blandt studerende fra ikke-akademiske hjem", siger han.

14.06.2018

Danmarks vinderchancer bliver forbedret til næste VM i fodbold

I løbet af de kommende fire år har vi et nationalt fodboldcenter ved Syddansk Universitet i Odense, som vil give dansk fodbold et afgørende løft og gøre Danmark til en bedre fodboldnation. Det siger institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

14.06.2018

Fra fagnørd til direktør

Byer skal passe til mennesker, og opgaver skal passe til medarbejdere. Det er de rettesnore, Ellen Højgaard kører efter som direktør for Dansk Byplanlaboratorium. I en lille formidlings- og vidensvirksomhed uden vokseværk er tillid den vigtigste kapital, mener hun – foruden at man taler samme sprog som sine ansatte.

13.06.2018

Så kom beviset: Der er gået inflation i 12-tal

En ny stor undersøgelse dokumenterer, at tildelingen af topkarakterer på de videregående uddannelser er eksploderet. På CBS er andelen af 12-taller vokset fra 9 til 19 pct. på ti år. Forklaringen er ifølge studieleder et stigende fokus på læringsmål.

13.06.2018

EU vil indføre øremærket barsel i Danmark

Selv om skiftende danske regeringer har afvist at indføre øremærket barsel til partneren til den gravide, så lægger et nyt EU-direktiv op til at øremærke to måneder af barslen til den gravides partner.

13.06.2018

Fra rød toppolitiker til topchef blandt hvide kitler

Kaffemøder med ansatte og tillidsfolk samt netværkspleje i alle kroge af regionens sundhedsvæsen er vigtige ledelsesredskaber for Jonas Dahl. I 2016 forlod han top­politik for at blive hospitalsdirektør for 1.800 medarbejdere i barndomsbyen Randers.

12.06.2018

Magistrene er moderne ledere

Regeringens ledelseskommission vil erstatte new public management med det personlige lederskab. En mere moderne ledelsesstil vil åbne døren for endnu flere magistre i både ledelse og topledelse, vurderer professor. Men der er en række fælder, de skal undgå at gå i, når de kommer sidelæns ind i jobbet, lyder advarslen samtidig.

12.06.2018

Fra fransk impressionisme til global techledelse

På KU studerede hun Emile Zola og den franske impressionisme, men lederrollen har været hendes karrieremål, lige siden Pernille Hertel første gang fik ansvar for kasselinjen i et supermarked. I dag er den 45-årige cand.mag. chef for otte andre chefer og 50 ansatte i den europæiske division af den globale techvirksomhed IBM.

11.06.2018

Flere fastansatte forskere på museerne

Siden 2015 har det været muligt at ansætte forskere i varige og ikke midlertidige stillinger på museerne, arkiverne og bibliotekerne under Kulturministeriet. Den mulighed har flere institutioner benyttet sig af.

11.06.2018

Danskerne er mestre i at skifte job

175.000 danskere fik sidste år nyt job. Det er tæt på europarekord, men det fleksible danske arbejdsmarked er under pres, siger forsker.

11.06.2018

Hvad siger du til en bonus for at sige op?

I internetfirmaet Zappos kan medarbejderne få en bonus på tre måneders løn, hvis de siger op inden for den første måned. Fordel for Zappos: Kun de dedikerede medarbejdere bliver, skriver Magisterbladets blogger og ledelsesekspert Jonathan Löw.

08.06.2018

Mesterlære skal redde de små sprogfag

Københavns Universitet vil undersøge muligheden for at tilbyde mesterlære for at undgå lukningen af småfag. ”Den begrænsede interesse fra studerende gør det nødvendigt at nytænke tilbud”, siger Lykke Friis.

08.06.2018

Afgørelse: AAU-eksamener er gyldige

Over 100 dimittender fra Aalborg Universitet har en kandidatuddannelse, som på grund af en administrativ fejl på universitet i årevis ikke har levet op til Uddannelsesministeriets retningslinjer. Men deres kandidatuddannelse er nu alligevel gyldig, lyder ministeriets afgørelse.

07.06.2018

Biolog: Vildsvinehegn er en politisk hovsaløsning

Et 70 km langt vildsvinehegn skal holde afrikansk svinepest ud af landet og dermed beskytte den danske svineproduktion og eksport. Men det vil have konsekvenser for vores økosystem og biodiversiteten i den danske fauna, siger biolog.

06.06.2018

S vil droppe årlige sparekrav på uddannelser efter valget

Hvis Socialdemokratiet vinder det kommende valg, vil partiet droppe de årlige 2-procentsbesparelser på uddannelserne. ”Jeg tolker det som en forståelse for, at nok er nok. Det er på tide at tage uddannelserne alvorligt”, siger forkvinde for DM Studerende.

06.06.2018

Blog: Akademikere imod pseudoarbejde!

Vi skal gøre op med pseudoarbejde, som blot eksisterer for at udfylde en 37 timers arbejdsuge, men ikke bidrager med reel værdi og udvikling, skriver Dennis Nørmark.

04.06.2018

Stort ja til OK18 fra DM's medlemmer

De seneste uger har OK18-resultaterne været til urafstemning blandt medlemmerne af fagbevægelsen, og næsten 98 procent af stemmerne fra medlemmerne af Dansk Magisterforening gik til et ja.

31.05.2018

Ny eliteklasse på universiteterne er forbeholdt mænd

Kun seks procent af universiteternes højst lønnede centerchefer og forskningsledere på ekstern finansiering er kvinder, afslører ny lønstatistik i Forskerforum. Der er skabt et nyt stillingslag på universiteterne, som kvinderne har begrænset adgang til, advarer ekspert.

31.05.2018

Kun forskere slipper for bijob-bøder

Et flertal uden om regeringen fremsætter nu et forslag, der vil sikre, at det kun er udenlandske forskere, der slipper for bøder, hvis de bijobber. Reglerne skal ikke gælde for andre erhvervsgrupper, mener DF, Socialdemokratiet og SF.

29.05.2018

DØR: Omlæg SU’en til lån på kandidat­uddannelserne

De Økonomiske Råd (DØR) fremlagde tirsdag rapporten ’Dansk økonomi, forår 2018’, hvor DØR udover at udlægge den nuværende form for de offentlige finanser foreslår at sløjfe SU’en på kandidatuddannelser og i stedet omlægge det til lån. Hvis forslaget bliver en realitet, vil det have en markant social slagside, mener Camilla Gregersen, formand for DM.

29.05.2018

Hver udflyttet arbejdsplads kommer til at koste 387.000 kr.

Regeringen har opjusteret sit regnestykke, så hver arbejdsplads, der udflyttes, efter regeringens egne beregninger vil koste 387.000 kr. Men der er kun afsat penge til at finansiere halvdelen af udgifterne til udflytningen, og det bekymrer Camilla Gregersen, DM’s formand.

28.05.2018

Sprogforskere protesterer mod udflytningen af Dansk Sprognævn

Fem fremtrædende sprogforskere har allerede foretræde for Kulturudvalget, men nu retter de også henvendelse til uddannelses- og forskningsudvalget. Målet er klart: Udflytningen af Dansk Sprognævn bør omstødes eller som minimum ændres til Odense frem for Bogense.

28.05.2018

Frygt for social dumping holder udenlandske forskere på pinebænken

Udenlandske forskere er de senere år blevet politianmeldt for alt fra at være censorer på andre uddannelsesinstitutioner til at dele deres ekspertviden med fx Folketinget. Det ville et flertal i Folketinget ændre, men Socialdemokratiet er sprunget fra i porten til regeringens store irritation.

25.05.2018

Høj stemmeprocent til OK18-urafstemning i DM

Fra den 14. til 24. maj har medlemmerne stemt om den OK18-aftale, som parterne nåede til enighed om efter lange, intense forhandlinger i Forligsinstitutionen. Resultatet offentliggøres samlet af hovedorganisationen Akademikerne, der repræsenterede de akademiske fagforeninger i forhandlingerne, den 4. juni kl. 15.

25.05.2018

Stor fyringsrunde på DTU

Ledelsen på DTU har valgt at afskedige 20 procent af de fastansatte på DTU Energi. Men ifølge DM's tillidsrepræsentant på instituttet er det efter en stor indsats fra tillidsrepræsentanterne lykkedes at få ledelsen til at forlænge tidsplanen og give medarbejderne mulighed for at søge om frivillig fratrædelse, seniorordninger og deltid, så antallet af fyrede er blevet mindre.

25.05.2018

Vi udleverer os selv frivilligt til big data og globale giganter

I dag, fredag, træder den nye persondataforordning i kraft, som skal beskytte vores persondata. Men så længe vi af egen fri vilje udleverer vores personlige oplysninger til fx Facebook, forslår det som en skrædder i helvede, mener Klavs Birkholm, som har redigeret bogen De skjulte algoritmer.

24.05.2018

Flertal vil skrotte omdiskuteret karakterbonus

Hidtil har studenter, som er påbegyndt en videregående uddannelse senest to år efter endt ungdomsuddannelse, kunnet gange deres snit med 1,08, når de har søgt ind på en videregående uddannelse. Den ordning vil et flertal nu skrotte.

24.05.2018

Energitopmøde: Tiden er en udfordring

Den største udfordring for at overholde Parisaftalens målsætning om at holde den globale opvarmning til under 2 grader er, om vi kan fjerne drivhusgasserne hurtigt nok, siger klimaforsker i forbindelse med energitopmøde i København.

23.05.2018

Færøerne protesterer over, at Københavns Universitet nedlægger færøsk

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har spurgt uddannelses- og forskningsministeren, om det er i overensstemmelse med regeringens ambition om at øge kendskabet til færøske forhold, at undervisning i færøsk nedlægges, og den færøske uddannelsesminister har sendt et protestbrev til sin danske kollega.