07.02.2019
Nyhed

V er parat til at kigge på differentieret pensionsalder

Ingen af de nuværende ordninger er gode nok, hvis man er nedslidt. Det siger finansminister Kristian Jensen i kølvandet på pensionsudspil fra S samt fra DM og Ældre Sagen.

Af Pernille Siegumfeldt

Regeringen erklærer sig nu parat til at åbne op for tidligere pension til nedslidte ældre.
Det stod klart efter en partidebat onsdag, som Ældre Sagen var vært for.

”Det er en god idé at de, der er nedslidte, får nogle rettigheder som de, der ikke er nedslidte, ikke skal have”, sagde Kristian Jensen på debatmødet, ifølge netmediet Altinget.

Venstre ønsker sig en mere målrettet model, hvor tildelingen af pension sker på baggrund af en vurdering af den enkeltes situation, uddybede finansministeren under tirsdagens debat.

S foreslår en rettighedsbaseret folkepension
Debatten om en differentieret pensionsordning blev åbnet, da Socialdemokraterne for en uge siden spillede ud med forslaget til en rettighedsbaseret folkepension, der både er målrettet de fysisk nedslidte og folk, der fx går ned med stress. 

DF bakkede hurtigt op om S-udspillet og tilsluttede sig også i store træk den model, som Ældre Sagen og DM søndag fremsatte forslag om.

Til Magisterbladet.dk sagde DF´s beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, at han er enig med organisationerne i, at en seniorførtidspensionsordning bør eksistere som en selvstændig ordning og tildeles nedslidte på baggrund af en speciallægeerklæring.

 Han ville dog ikke låse sig fast på, hvor langt fra pensionsalderen folk skal kunne køre sager om nedslidning.

”Men DF er enig i, at vi skal droppe arbejdsprøvninger og få indført en speciallægevurdering, så de sager kan blive hurtigere afklaret,” sagde Bent Bøgsted til Magisterbladet.dk

Allerede i dag mødes Finansiminister Kristian Jensen med Folketingets partier til indledende drøftelser i Beskæftigelsesministeriet.
Flere eksperter vurderer, at en ny pensionsordning kan blive et af de store temaer i en kommende valgkamp.

Fakta om pensionsudspillet fra DM og Ældre Sagen

  • Modellen skal omfatte personer med fem til ti år eller mindre tilbage på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsevnen er nedsat til halvdelen af fuld tid.
  • Vurderingen af, om en person har ret til seniorførtidspension, skal baseres på en lægefaglig vurdering.
  • Retten til seniorførtidspension skal være uafhængig af personens aktuelle og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Seniorførtidspensionsydelsen skal være på niveau med den almindelige førtidspensionsydelse.