Professionhøjskoleformanden siger farvel: "Det har fået mig op af stolen, når en ledelse eller et system er kørt henover dygtige medarbejdere”.
06.09.2018
Nyhed

Hans Beksgaard stopper i DM

”Jeg ville hellere være med til at finde løsninger end at sidde på en bar og brokke mig”, siger Hans Beksgaard. Efter 10 år i spidsen for det politiske arbejde på professionshøjskolerne i DM takker Hans Beksgaard af og går på pension.

Af Pernille Siegumfeldt

Omlægningen fra CVU´er til professionshøjskoler, striden om arbejdstidsaftaler i 2013-overenskomsten, reformer på lærer- og pædagoguddannelserne og, i de sidste tre år, følgerne af de millionbesparelser, regeringen har pålagt de videregående uddannelser.

Det er i overskrifter de sager, der har fyldt mest i det tiår, Hans Beksgaard har været formand for de godt 2400 undervisere, som er organiseret i DM Professionshøjskoler.

Den 1. September er det slut. Den 65-årige ripenser og cand.mag. i matematik og historie har valgt at gå på pension, både fra det politiske arbejde i DM og fra jobbet som underviser på læreruddannelsen i Esbjerg. En beslutning, der blev fremskyndet af, at han fik en hjernerystelse i foråret.

"Jeg har været formand i en periode med kæmpe omstrukturerings- og reformopgaver. Mit arbejde har været stærkt præget af organisatoriske diskussioner. Jeg håber, at der i nær fremtid bliver mere tid til kvalitets- og indholdsarbejde”, siger Hans Beksgaard.

Ikke altid den fornødne respekt
1. september markerer samtidig Beksgaards farvel til mere end 20 år som tillidsrepræsentant, først på Herning Lærerseminarium, siden på læreruddanelsen i Ribe og på Center for Undervisning i Esbjerg. I de sidste tre år har Hans Beksgaard også virket som næstformand i DM.  

”Jeg har altid hellere villet være med til at finde løsninger end at sidde på en bar og brokke mig”, fastslår han.

Da UC Syd blev etableret i 2008, var det også med Hans Beksgaard isom centralt placeret tillidsmand. Undervisere på professionsuddannelserne er særlige derved, at de har både teori og relationelt arbejde som en del af deres profession, synes han.

”Det skaber et levende uddannelsesmiljø, men det kaster ikke altid den respekt af sig, som det burde.  Er der noget, der kan få mig op af stolen, så er det, når en ledelse eller et system kører henover dygtige medarbejdere”, understreger han.

Flere kolleger har hen ad vejen ment, at bestyrelsen for DM Professionshøjskoler med Beksgaard som formand burde have været mere på krigsstien, fx over for arbejdsgiver, da arbejdstidsaftalerne blev et konfliktpunkt under OK 13.

 ”Jeg har imidlertid altid været gladest for det politiske arbejde, når vi har talt os frem til løsninger og forhandlet med en vis respekt for modpartens argumenter”, siger Hans Beksgaard.

Kløver træ og lægger trægulv
For den nyslåede cand.mag. fra Aarhus Universitet begyndte arbejdslivet i 1980 da han, stærkt inspireret af Nyeres bud på afrikansk socialisme, fik job på Iringa Lærerseminarium, 1500 meter over havet i det tanzaniske højland. 

Da han vendte tilbage til Danmark fem år senere, var det med sin skotske hustru under armen.

Såvel hustruen som deres to voksne drenge glæder Hans Beksgaard sig nu til at få bedre tid sammen med, efter at han har splittet tiden mellem København og det sydjyske i mange år.

”Lige nu er jeg stærkt optaget af at kløve træ og lægge nyt trægulv i vores hus i Ribe, men jeg har også planer om at kaste mig over det lokalhistoriske arbejde i byens museumsforening og i antikvarisk selskab”, siger han.

DM Professionshøjskoler skal vælge ny formand i januar til næste år. Indtil da har bestyrelsen konstitueret lektor på Københavns Professionshøjskole Tommy Dalegaard Madsen på posten.

Frem til foreløbig 31. december er Thomas Vils Pedersen konstituteret på næstformandsposten. Han er til daglig lektor i matematik på Københavns Universitet, hvor han også virker som fællestillidsrepræsentant for det videnskabelige personale.
Thomas Vils Pedersen har desuden siddet i DM´s hovedbestyrelse i mange år.