Rektor Brian Bech Nielsen fra KU forbyder ifølge Prosabladet studiesponsorater af "eksklusiv karakter" på AU.
29.10.2018
Nyhed

Festsponsorater for næsten en million kroner på AU: Nu skrider rektor ind

Aarhus Universitet sætter nu en stopper for fagforeninger og a-kassers sponsorater af studiestart, der har ”karakter af eksklusivaftaler”. Det sker, efter sponsoraftaler for flere hundrede tusinde kroner er kommet frem i lyset.

Af Ole Obitsø/William Leerbeck Meyer

Aarhus Universitet vil sikre, at rusvejledere og fakulteter ikke fremover indgår sponsoraftaler af eksklusiv karakter med fagforeninger og a-kasser op til studiestart. Det skriver Prosa i en pressemeddelelse.

Udmeldingen fra rektor Brian Bech Nielsen på Aarhus Universitet kommer i kølvandet på aktindsigter, som Magisterbladet og Prosabladet har fået. De viser, at fagforeninger og a-kasser betaler flere hundrede tusinder kroner til rusture og studiestartsfester for at få adgang til at holde oplæg for de studerende under studiestart.

”Flere af aftalerne har karakter af eksklusivaftaler. Det skal i den forbindelse understreges, at sådanne aftaler ikke må indgås. Universitetets samarbejdsrelationer med fagforeninger skal være båret af et hensyn til universitetets neutrale rolle i studerendes eventuelle valg af fagforening”, har Brian Bech Nielsen ifølge Prosabladet skrevet til dekanerne på Aarhus Universitet.

Den type aftaler er også blevet forbudt af rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener. Det har Magisterbladet tidligere beskrevet. Sponsorater af eksklusiv karakter er også blevet forbudt på CBS, skriver Djøfbladet.

Det drejer sig blandt andet om aftaler indgået af Akademikernes A-kasse, der har følgende ordlyd:

”Akademikernes A-kasse har eksklusivitet som eneste A-kasse der sponsorer eller deltager ved arrangementer i forbindelse med studiestarten”.

I Akademikernes A-kasse erkender vicedirektør Britt Dyg Haun til Magisterbladet, at man har indgået eksklusive aftaler.

“Vi er ikke fortalere for eksklusivitet. Vi vil meget gerne stille op sammen med de andre aktører, men det er blevet det markedsvilkår, der er, hvis man vil have adgang til de studerende”, siger Britt Dyg Haun, vicedirektør i Akademikernes A-kasse.

Du siger, I ikke er fortalere - men I laver eksklusivaftaler?
“Hvis du vil have de studerende i tale, så er det måden at gøre det på”, siger hun.

Nogle indgår kontrakter uden eksklusivkrav - kunne I ikke også lave sådan en kontrakt?
“Vi indgår meget gerne i dialog med andre fagforeninger, a-kasser og universiteter om at finde alternative måder at informere de studerende på. I gamle dage stod alle a-kasser side om side på universiteterne, og det gør vi rigtigt gerne igen”, siger hun.


DM afviser at have indgået eksklusive aftaler
Aktindsigter, Magisterbladet har fået på SDU, KU samt Aarhus Universitet viser, at lignende aftaler er blevet indgået af Djøf, IDA og a-kassen CA. De erkender over for Magisterbladet at have lavet aftaler af eksklusiv karakter.

Til Magisterbladet forklarer juraprofessor Christian Bergqvist fra Københavns Universitet, at aftalerne ikke er ulovlige, selvom de kan være ”problematiske”.

I Dansk Magisterforening afviser kommunikations- og medlemschef Christian Bülow Beck, at DM har indgået eksklusivaftaler.

“Jeg vil gerne understrege igen, at vores kontrakter ikke indeholder aftaler om eksklusivitet. Vi går ikke ind for det og laver ikke den type aftaler”, har kommunikations- og medlemschef Christian Bülow Beck skrevet i en mail til Magisterbladet.

Dansk Magisterforening har lavet studiesponsorater på alle universiteterne.

“Vi laver i forbindelse med studiestarten omkring 150 studiestartssponsorater rundt omkring i landet. Kontrakterne skitserer de forventninger, vi har til tutorerne, og hvad vi har aftalt med dem af aktiviteter på det enkelte studie”, har Christian Bülow Beck tidligere skrevet i en mail til Magisterbladet.

I aftalerne har DM haft følgende formulering:

”Rusvejlederne/tutorerne skal tale positivt om Magistrene under studiestarten og vil ikke være partiske. Rusvejlederne/tutorerne må ikke anbefale andre a-kasser eller fagforeninger”.

Denne formulering har også fået kritik, men den er ikke eksklusiv, siger DM.

”Det er ikke en paragraf om eksklusivitet”, siger Christian Bülow Beck.

”Men det er en uheldig formulering, som bunder i, at vi har oplevet, at det er blevet talt dårligt om os fra tutorer, der har været sponsoreret af andre fagforeninger. For os er eksklusivitet, at der ikke kommer andre ud og holder oplæg i studiestarten. Og det gør der stort set alle steder”, siger han og fortæller, at DM vil ændre formuleringen.

Sponsorater for op imod en million kroner
Aktindsigten fra Aarhus Universitet viser også, at der er indgået sponsoraftaler for mange hundredetusinde kroner af fagforeninger og a-kasser.

Blandt andet har Dansk Magisterforening og Magistrenes A-kasse alene på Faculty of Arts lavet en sponsoraftale på 320.000 kroner. Dertil kommer yderligere sponsorater for over 100.000 kroner på andre studieretninger indgået af DM.

I alt er der indgået sponsorater for cirka en million kroner i 2018 på Aarhus Universitet, viser aktindsigten. Aftalerne er blandt andet også indgået imellem de studerende og fagforeningerne Djøf, IDA og Kommunikation og Sprog samt Akademikernes A-kasse og a-kassen CA.

Det er umuligt at få et fuldt overblik over økonomien i aftalerne, da både Djøf, IDA, CA og Akademikernes A-kasse flere steder har undtaget størrelsen af deres sponsorbeløb fra aktindsigt.

I DM mener Christian Bülow Beck, at størrelsen på sponsoraterne har taget overhånd.

“Jeg synes, det er et skråplan. Hvis det stod til DM, så fjernede man helt økonomien om studiestart”, siger han.

Men det er vel også godt for jer at være med ved studiestarten, fordi man der hverver mange unge?
”Ja. Vi vil gerne være til stede. Men jeg tror, det ville være mere sundt, hvis alle kan præsentere sig på lige fod”, siger han og understreger, at DM også meget gerne vil have praksissen med eksklusive aftaler forbudt på universiteterne.