07.03.2018
Nyhed

190 akademikere i Forsknings- og Uddannelses­styrelsen forbereder sig på lockout

Allerede i går blev medarbejderne orienteret om forestående lockout af departementschefen.

Af Thomas Bøttcher

Innovationsminister Sophie Løhde forventes onsdag formiddag at orientere pressen om et forestående lockoutvarsel på statens område.

Det kommer efter, at chefer i ministerier og styrelser allerede i løbet af i går orienterede tillidsrepræsentanter og medarbejdere om, at en lockout vil være det sandsynlige modsvar på de faglige organisationers strejkevarsler.

Det var blandt andet tilfældet i Miljø- og Fødevareministeriets departement, oplyser DM-tillidsrepræsentant Espen Tind-Nordberg.

I Miljø- og Fødevareministeriet har fagforeningerne varslet konflikt i Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, hvilket blandt andet vil får alvorlige konsekvenser for Kødkontrollen. Men nu er så størstedelen af ministeriet ramt.

”Vi er i forvejen midt i en kæmpe omstrukturering, hvor mange medarbejdere fra Miljøstyrelsen skal flyttes ind i departementet, mens resten af styrelsen skal flytte til Odense. Så der er nok en oplevelse af at det hele er lidt ude af vores hænder. Vi ønsker ikke, at vores vilkår generelt forringes,  og vi ønsker ikke, at vi kommer til at stå tilbage med en aftale som indebærer reallønstilbagegang”, siger Espen Tind-Norberg.

I Uddannelses- og Forskningsministeriet var departementschef Agnete Gersing rundt i alle enheder i ministeriet i går og oplyste her, at et bredt lockout formodentligt vil blive meldt ud i dag eller i morgen.

”Hun sagde, at der endnu ikke var taget en endelig beslutning, men at det var under overvejelse. Hun oplyste også at man havde overvejet, hvad der skulle undtages fra lockouten”, oplyser DM-tillidsrepræsentant Camilla Badse.

Tusindevis af medarbejdere er ansat i uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Medarbejderne har egentlig reageret meget roligt og afventende. De er nok en smule ærgerlige over at det tilsyneladende ender med, at de ikke kan udføre deres arbejde, for det er det er de ret glade for. Men generelt er det sådan, at vi holdningsmæssigt er helt på linje med vores forhandlere, når det drejer sig om frokostpausen og løn, for vi synes, at vi yder en stor indsats”, siger Camilla Badse. 

Når Sophie Løhde har holdt sit pressemøde, er det forventningen, at Moderniseringsstyrelsen sender et lockoutvarsel til de faglige organisationer.