En bred fagpalet er en god ballast at have med sig fra gymnasiet, mener AU's prorektor.
27.06.2018
Nyhed

Debat om optagelsessystem: AU undsiger RUC og DTU

Optag på videregående uddannelser skal vægte det samlede karaktergennemsnit og ikke de relevante fag for den enkelte uddannelse, som flere rektorer har forslået, mener prorektor på Aarhus Universitet. ”En bred fagpalet er en god ballast at have med sig fra gymnasiet”, siger hun.

Af Farhiya Khalid
Når fremtidens studerende skal søge ind på de videregående uddannelser, skal de ikke kun vurderes på deres samlede karaktersnit fra gymnasiet. I stedet skal der lægges vægt på de relevante karakterer for den enkelte uddannelse, de vil søge ind på.

Sådan lød et forslag til et nyt optagelsessystem fra rektorerne på Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet samt Dansk Erhverv. Der er dog ikke enighed om ideen på de danske universiteter. Og i et debatindlæg undsiger henholdsvis rektor og prorektor på Aarhus Universitet (AU) deres kollegaer på RUC og DTU.

I et interview med Magisterbladet uddyber universitetet sine tanker om, hvordan man bør tænke optag på de videregående uddannelser i fremtiden.

”Vi vil gerne stille spørgsmålet, hvor tidligt unge skal begynde at specialisere sig? Den brede fagpalet er en god ballast at have med sig fra gymnasiet, inden man starter på en videregående uddannelse”, siger prorektoren på AU, Berit Eika.

Gymnasieskolen er almen dannelse
Forslaget er dog blevet mødt positivt på Christiansborg, hvor der lader til at være et politisk flertal bag en ændring af modellen, skriver Politiken. Men prorektoren kalder det bekymrende, for man risikerer at give køb på en almen dannelse, der foregår i gymnasiet, og som er vigtigt universiteterne som aftagere af gymnasieelever.

”Den almene dannelse er sammen med det studieforberedende formål et af gymnasieskolens fornemste opgaver, og den bliver særligt vigtig i fremtiden, hvor man i højere grad vil skulle omstille sig til nye opgaver i sit arbejdsliv”, siger Berit Eika.

”Samfundet er i forvejen ekstremt fokuseret på præstationer og karakterer, og vi tror ikke, det hjælper, hvis man blot koncentrerer det pres på ganske få fag”, tilføjer hun.

En kompleks opgave
Berit Eika peger også på en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i 2016, der, ifølge hende påviser, at gymnasiegennemsnittet er en god indikator for, om ansøgerne risikerer at falde fra.

Hun er dog enig med rektorerne fra RUC og DTU i, at det er svært at finde et optagelsessystem, som på retfærdig og enkel vis kan give folk adgang til de uddannelser, de ønsker.

”Uanset hvad, vil der være uddannelser, hvor der er begrænsede pladser, og hvordan får vi fordelt dem? Det er en kompleks opgave. Men som vi ser det, så har vi den mest fornuftige måde at skære karaktererne i dag. Løsningen mener vi ikke er de fagsnit, der foreslås”, siger hun.

”Det kan man bruge på kvote 2, og det gør man allerede mange steder”, siger Berit Eika.