15.01.2018
Nyhed

Formand for professionshøjskolelærere: Venstre erkender fejlslagen uddannelsespolitik

Venstre ønsker nu at udflytte uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier fra storbyerne. Det er en erkendelse af en fejlslået uddannelsespolitik, for partiet har i en årrække stået for centralisering af uddannelserne i storbyerne, påpeger formand for lærere på professionshøjskolerne.

Af Martin Ejlertsen

Regeringen virker i denne uge parat til at præsentere fase to for udflytning af statslige arbejdspladser. Og nu er sigtet rettet mod at flytte uddannelserne på professionshøjskolerne og erhvervsakademikerne til provinsen. 

Det er interessant, at lige netop Venstre kommer med dette forslag, for partiet har i en årrække stået for at fast synspunkt om, at man ville centralisere erhvervsakademiuddannelserne og professionsbachelor uddannelserne i storbyerne. Det mener Hans Beksgaard, som er næstformand i Dansk Magisterforening og formand for en del af underviserne på professionshøjskolerne.

"Det er interessant, at Venstre erkender, at de har udført en på mange måder fejlslagen uddannelsespolitik med en tro på, at centralisering ville medføre højere kvalitet og mindre udgifter. Man har derimod slet ikke har taget hensyn til, hvilken effekt denne centralisering har haft på samfundene udenfor storbyerne", siger Hans Beksgaard.

Selvom han i udgangspunktet er positiv overfor forslaget om nu at decentralisere uddannelserne, er han også forbeholden. For betyder Venstres forslag, at underviserne nu tvinges til at flytte til institutioner, der oprettes til formålet? Eller betyder det, at de nuværende små institutioner uden for storbyerne får flere midler og bedre vilkår til at løfte den målsætning, som Venstre nu sætter op?

"Jeg efterlyser en mere langsigtet strategi for hele uddannelsessektoren i stedet for dette køre frem, stoppe op og køre tilbage igen.  Det er helt ødelæggende for fremdriften indenfor hele uddannelsessektoren. Vil man satse på dette, skal der virkelig flere penge til, for det er dyrt at drive mindre uddannelsessteder", siger Hans Beksgaard, som er ansat på Læreruddannelsen på UC Syd i Syddanmark.

Minister: Vi glemte uddannelserne
Det er beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der som tidligere erhvervsminister er arkitekten bag udflytningen af de indtil videre 3900 statslige arbejdspladser. Han mener, at man har forsømt at udflytte uddannelserne i den første udflytning.

"Efter første runde er det det gået op for mig, at der er et massivt behov for, at vores erhvervsrettede uddannelser kommer tættere på de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften. Vi bliver nødt til at få spredt uddannelserne i nogle stationer uden for de byer, som de i dag er placeret i", siger Troels Lund Poulsen til Avisen.dk.

De Radikale foreslog det samme
Tilbage i september måned 2017 fremlagde De Radikale i forbindelse med partiets landsmøde et forslag om at flytte uddannelserne uden for storbyerne i udspillet "Danmark uden kanter - Muligheder i hele landet".

Her blev det bl.a. foreslået, at indføre et balanceprincip, hvor halvdelen af de 6.000 uddannelsespladser, man forventer, der bliver oprettet frem mod 2030 inden for erhvervs- og professions¬rettede videregående uddannelser, skal placeres uden for landets fire største byer.

"Dem, der tager en professions- eller erhvervsrettet uddannelse, bliver boende, der hvor de tager uddannelsen, og derfor handler det også om, at der er lærere, pædagoger og folk til virksomhederne, så man kan have gode skoler, børnehaver og den rigtige arbejdskraft til virksomhederne, uanset hvor de ligger i Danmark", sagde De Radikales formand Morten Østergaard til DR.

DF har bakket op om udflytning af uddannelser
De Radikales forslag om at udflytte uddannelserne blev dengang i øvrigt taget godt i mod af regeringens støtteparti Dansk Folkeparti. Her var uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl med på De Radikales balanceprincip netop for at sikre uddannet arbejdskraft i hele landet. 

"Det, jeg kan lide ved forslaget, er, at man så kan dække efterspørgslen også i yderkommunerne. Der er ingen tvivl om, at det er et problem, hvis alle unge tager ind til de store byer for at få en uddannelse, for så er det sværere at få dem tilbage til yderkommunerne", sagde Jens Henrik Thulesen Dahl til DR i forbindelse med udspillet.

I De Radikales udspil var der også et krav om, at man dropper besparelser på ungdoms- og videregående uddannelser. Og netop finansieringen er ifølge Hans Beksgaard helt afgørende, hvis udflytning af uddannelserne skal blive en succes. 

"Man skal skaffe midlerne til dette. Og det skal være en helt anden fordelingspolitik end i dag, hvor man fremover også anerkender, at små uddannelsessteder koster langt mere at drive end de store steder, ligesom det også er dyrere at drive små landsbyskoler. Vil man højne kvaliteten på de små uddannelsesstedet, så koster det ekstra penge", siger Hans Beksgaard.

Professionshøjskolernes egne tal viser, at det kan være op til 70 pct. dyrere at drive små uddannelser uden for de store byer. 

Tomme tønder buldrer
Både Professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er selvejende institutioner. Det kan derfor ikke fra Christiansborg bestemmes, at de skal flyttes ud fra storbyerne, forklarer Hans Beksgaard. Men der er et stort politisk pres på bestyrelserne de pågældende uddannelsessteder for, at det rent faktisk kan ske.

"Politikerne kan udelukkende gøre vilkårene for udbuddet af uddannelserne uden for storbyerne bedre. Jeg kan derfor godt være bange for, at dette er tomme tønder, der buldrer. For Venstre har stået for en enorm centralisering, der helt har svigtet mulighederne i yderområderne, og det er de blevet straffet for ved sidste valg. Skal dette prioriteres, skal det være en langsigtet satsning med mange ekstra midler", siger Hans Beksgaard. 

Magisterbladet forsøger at få en kommentar fra Venstre på kritikken af uddannelsespolitikken.