Faldende eksterne bevillinger fører til stor fyringsrunde på DTU.
19.02.2018
Nyhed

Stor fyringsrunde på DTU

Siden årsskiftet er der blevet fyret cirka 20 medarbejdere på Danmarks Tekniske Universitet. Yderligere 40 medarbejdere er nu blevet partshørt, fortæller universitetsdirektør.

Af Farhiya Khalid
Fluktuerende bevillinger, faldende overheads og en mistet myndighedsopgave. Det er nogle af grundene til en lang række fyringer på Danmarks Tekniske Universitet, der startede ved årsskiftet.

Indtil videre har det ført til fem afskedigelser på DTU Fysik, 15 fratrædelsesaftaler på Veterinærinstituttet og nu yderligere 40 medarbejdere, der er i partshøring. Det betyder i praksis, at de 40 medarbejdere har modtaget et brev om, at universitetet påtænker at opsige dem, men at de stadig har mulighed for at komme med indsigelser over for opsigelsen.

Det fortæller universitetsdirektør for DTU, Claus Nielsen, som tilføjer, at han ”ikke på nuværende tidspunkt kan sige, hvorvidt disse partshøringer munder ud i egentlige afskedigelser, da billedet kan ændre sig”.

”Der er blandt andet tale om tilpasninger ift. faldende eksterne bevillinger, som blandt andet skyldes faldende overhead, der både rammer centralt og decentralt, samt tabet af det veterinære beredskab”, siger Claus Nielsen.

De femten fratrædelsesaftaler på DTU’s Veterinærinstitut skyldtes, at DTU besluttede at nedlægge Veterinærinstituttet efter en beslutning om, at universitetet med udgangen af 2019 ikke længere skulle varetage det veterinære beredskab.

De yderligere 40 medarbejdere, der skal partshøres, dækker over medarbejdere fra henholdsvis DTU Mekanik, DTU Kemi og Afdelingen for Økonomi og Regnskab, fortæller universitetsdirektøren.