14.09.2017
Nyhed

Studerende stresser mere end lønarbejdere

Høj stress er langt mere udbredt blandt studerende end blandt lønmodtagere, viser ny undersøgelse. Alarmerende, siger formand for studerende, mens psykiater maner til ro.

Af Thomas Bøttcher
Manglende kontrol, nervøsitet, problemer, der hober sig op, stress. 

Hele 48 pct. af 1.092 deltagende studerende i en ny undersøgelse fra Dansk Magisterforening fortæller, at de ofte eller meget ofte er stressede.

Dermed er stress tilsyneladende langt mere udbredt blandt studerende end blandt almindelige lønmodtagere. I en identisk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2013 svarede 13,3 pct., at de ofte eller meget ofte var stressede.

Sana Mahin Doost, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), kalder undersøgelsen alarmerende.
“Jeg synes, tallene er meget bekymrende, men desværre ikke overraskende, for de ligner det, vi også har set på gymnasieområdet. Jeg tror, vi har skabt et enormt forventningspres i uddannelsessystemet, som rammer den enkelte hårdt”.

LÆS OGSÅ: "Jeg havde en storm af lyn og torden i brystet"

Ifølge DSF-formanden er det ikke mindst de seneste års reformer af uddannelsessystemet, der bærer et medansvar for, at stress er så udbredt.

“Tag bare aftalen om SU og fremdriftsreformen, der presser de studerende hurtigere igennem og forringer deres levegrundlag. Det er en stor stressfaktor”. Undersøgelsen er foretaget i juni måned, altså mens mange studerende forbereder eksamen og derfor per definition har en stor arbejdsbyrde. Sana Mahin Doost mener dog ikke, at undersøgelsesperioden svækker resultatets gyldighed.

“Det er helt rigtigt, at man er mere presset i eksamensperioden, men studerende i dag oplever også et øget generelt pres, fordi vores samfund er blevet så optaget af, at vi skal præstere individuelt og være attraktive på arbejdsmarkedet. Det handler om karakterer, men også om det rigtige studiejob, sociale relationer og netværk”.

Og de studerende bærer også i sidste ende selv en del af ansvaret for at håndtere udfordringerne, mener hun. 

“Unge mennesker har let ved at lægge et forventningspres på sig selv, så vi studerende skal også hjælpe hinanden og få talt om vores problemer. Vi skal blive bedre til at se hinanden som medspillere frem for som konkurrenter”.

LÆS OGSÅ: Ensomme studerende stresser mere

Psykiater: Kræver ny undersøgelse
Magisterbladet har forelagt undersøgelsen for ph.d. og speciallæge i psykiatri ved Region Hovedstaden Anders Jørgensen, der har været med til at udvikle det spørgeskema, der bliver brugt i undersøgelsen. Anders Jørgensen advarer mod at overfortolke resultaterne. 

“Det siger jo næsten sig selv, at mange vil føle et øget stressniveau i forbindelse med eksamen. Set i et sundhedsmæssigt perspektiv er der imidlertid absolut ikke noget farligt i det, for stress under en eksamensperiode giver ikke øget risiko for fysisk sygdom, depression eller lignende”.

Anders Jørgensen råder DM til fremover at gentage undersøgelsen midt i et studiesemester eller umiddelbart efter sommerferien.

Det er dog ikke hans eneste forbehold. For selvom 1.092 har svaret på spørgsmålene, svarer det kun til knap en syvendedel af de 7.615 studerende, der blev inviteret til at deltage i undersøgelsen.

“Når svarprocenten er lav, bliver man nødt til at spørge, om der er forskel på dem, der svarer, og dem, der ikke svarer. Og så er det nærliggende at have en hypotese om, at de, der er stressede, har en højere grad af personlig motivation til at gøre deres stemme gældende”.