26.09.2017
Nyhed

Mailforbud om søndagen virker – fordi det er fleksibelt

Søren Pinds forbud mod at sende mails om søndagen er blevet dagligdag i ministeriet, fortæller tillidsrepræsentant. Det er et tiltag, der virker, fordi det er en fælles løsning, der kan bruges forskelligt fra person til person, lyder det.

Af Troels Kølln
”En konstant følelse af at stå til rådighed for andre er ikke sund. Man kan også se det på den forbløffende eksplosion i antallet af stressramte, der nu kan tælles i flere hundredetusinder”.

Sådan lød det på Søren Pinds blog, da han i juni måned gjorde klart, at han ville forbyde medarbejdere i Uddannelses- og Forskningsministeriet at sende e-mails og sms'er til hinanden om søndagen

I dag – omtrent tre måneder senere – er forbuddet skrevet ind i ministeriets arbejdstidspolitik, og det er på den måde blevet en del af dagligdagen, fortæller specialkonsulent Mark Neumann, der er AC-tillidsrepræsentant i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

"Det er min oplevelse, at det bliver overholdt. Det kan jeg høre fra mine kolleger, og jeg kan også se det, når jeg kigger ned over min egen indbakke", siger han til Magisterbladet.

”Vi er glade for, at der bliver sat fokus på, at det også er vigtigt at prioritere privatlivet. Det handler både om, at vi som medarbejdere skal huske at holde fri, og at cheferne sørger for at give medarbejderne den frihed, de har brug for.”

Ændringen er også blevet positivt modtaget af ministeriets ledere.

"Ministerens ønske flugter helt med mit eget om en kultur, hvor vi ikke er på hele tiden, og hvor man ikke bare forventer, at andre står til rådighed på mail og telefon, heller ikke på en hverdagsaften, hvis det ikke er strengt nødvendigt", har departementschef Agnete Gersing udtalt til Djøfbladet.

Fælles løsninger med individuel tilrettelæggelse
Søren Pinds model blev indført i kølvandet på lignende ændringer rundt om i Europa. Sidste år fik Frankrig en ny arbejdsmarkedslov, der giver lønmodtagere ret til at ignorere e-mails uden for almindelige arbejdstider. Og hos Volkswagen i Tyskland indførte man i 2011 en endnu mere vidtgående metode ved ganske enkelt at slukke for firmaets email-servere uden for arbejdstiden.

Der er altså flere mulige modeller for at undgå arbejdsrelateret kommunikation i fritiden, og forbuddet konkret udformning er da også blevet diskuteret blandt ministeriets medarbejdere, siger Mark Neumann.

"Der er selvfølgelig altid de finere detaljer, hvor man kan diskutere, hvorfor det lige skulle være søndagen og ikke lørdagen. Og så er der jo tilfælde, hvor det kan være relevant at arbejde i weekenden. Det kan for eksempel være i forbindelse med en ny finanslov, hvor det ikke kan undgås. Men så er det noget, man aftaler med sin chef i det konkrete tilfælde", siger han.

"Det gode ved det her er, at det ikke er et forbud mod at arbejde om søndagen. Det er snarere, at man ikke generer andre ved at kontakte dem. Så der har vi fleksibiliteten til at arbejde, som det passer os, men det sker på en måde, der ikke lægger et pres ned over andre", siger Mark Neumann.

Ministeriet har udsendt vejledninger om, hvordan man lægger mails ind som kladder, hvis man arbejder i weekenden, og så får det sendt ud om mandagen. På den måde er der stadig mulighed for at arbejde om søndagen, forklarer han:

"Der skal være plads til, at man tager til et forældremøde tirsdag eftermiddag og så i stedet lægger timerne i weekenden. Det er vigtigt at bibeholde den fleksibilitet. Det vigtige er, at lave fælles løsninger på problemerne, men på en måde, der kan tilpasses individuelt, så det passer til den konkrete medarbejder".