23.10.2017
Nyhed

Ny forskning: Disse 6 faktorer skaber tilfredshed på arbejdspladsen

Lav jobtilfredshed er relateret til psykiske problemer som lav selvtillid, depression og angst. Derfor er det vigtigt, at vi gør en indsats for at forbedre den, skriver forskere i en ny videnskabelig artikel. De peger på seks faktorer, der er særligt vigtige – og det handler ikke om mere sundhed, men bedre arbejdsmiljø.

Af Troels Kølln

Rygestopkurser, psykologhjælp og gratis helbredstjek kan være fine nok i sig selv, men det gør dig næppe mere tilfreds på din arbejdsplads. Det samme gælder andre sundhedstiltag fra din arbejdsgiver.

”Mens psykosociale arbejdsfaktorer og i et vist omfang fysiske arbejdskrav er vigtige for jobtilfredsheden, ser arbejdspladsens sundhedsfremmende tilbud ud til at spille en mindre rolle,” lyder konklusionen i en ny videnskabelig artikel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Grundlaget for artiklen, der er udgivet i Scandinavian Journal of Public Health med professor Lars L. Andersen som førsteforfatter, er en spørgeskemaundersøgelse, hvori 10.000 danske lønmodtagere har svaret på en række spørgsmål om arbejde, livsstil og helbred.

Resultaterne er tydelige. Arbejdsmiljøfaktorer er det, der har størst betydning for tilfredsheden med jobbet. Fysisk træning og kost hænger også sammen med tilfredshed i jobbet, men i markant lavere grad.

De seks afgørende faktorer er i prioritereret rækkefølge:

  1. Social støtte fra chefen.
  2. Indflydelse på arbejdet.
  3. Social støtte fra kolleger.
  4. At jobbet ikke er fysisk hårdt.
  5. Motion på jobbet.
  6. Sund mad på arbejdet.

Lav jobtilfredshed er relateret til psykiske problemer
Den vigtigste faktor for jobtilfredshed er altså social støtte fra overordnede, mens kollegernes støtte også scorer højt.

Det er muligvis udtryk for ”grundlæggende egenskaber af mennesker som sociale individer og afspejler sandsynligvis en ideel arbejdspladskultur. Med andre ord er arbejdere med støtte fra deres kolleger og overordnede i sig selv mere tilbøjelige til at arbejde i organisationer, der har investeret tid og energi i at udvikle deres arbejdspladskultur og/eller har tiltrukket gennemgående gode overordnede”, skriver forskerne.

”Social støtte kan også betragtes som en ressource til bedre at håndtere stresspåvirkninger”, skriver de.

Det er vigtige pointer, fordi lav tilfredshed på jobbet kan få konsekvenser for den enkelte person, for arbejdspladsen og for samfundet i det hele taget, lyder det.

”Lav jobtilfredshed er forbundet med psykiske problemer som udbrændthed, lav selvtillid, depression og angst [og] lav jobtilfredshed øger risikoen for sygefravær og invalidepension.”