"Det kræver bedre orlovsrettigheder til partneren til den gravide at sikre, at barselsfordeling bliver et reelt frit valg", siger Camilla Gregersen.
11.10.2017
Nyhed

Magisterformand: Mænd mangler barselsrettigheder

Danske mænd er stadig langt mindre på barsel end mænd i de andre nordiske lande, viser nye tal. Det skyldes primært, at danske fædre mangler rettigheder på barselsområdet, siger formand for Dansk Magisterforening.

Af Martin Ejlertsen

Hvorfor halter de danske fædre så langt bagefter i Norden på trods af meget debat om, hvordan danske fædre kan tage mere barsel?

”Jeg tror, at situationen i dag afspejler mændenes manglende rettigheder på barselsområdet – de har muligheder, men mangler rettigheder. Min holdning er, at overenskomster og lovgivning også er med til sætte en norm for de ting, vi gør, og her skal der være bedre rettigheder for partneren til den gravide”.

Hvad mener du, der skal til, for at danske fædres andel af barsel stiger – er for eksempel øremærket fædreorlov den eneste reelle løsning?

”Der er ingen tvivl om, at øremærket barsel vil have den største gavnlige effekt. Men der kan også tænkes andre løsninger end øremærkning af barslen, eksempelvis flere ugers lønnet barsel til partneren til den gravide, og det rejser vi ved alle overenskomster på både det private og offentlige arbejdsmarked. 

Det er lykkedes at forbedre barselsrettighederne de sidste år for de overenskomstansatte, og vi fortsætter presset. Men det hjælper jo ikke dem, der ikke er dækket af en overenskomst, og derfor skal vi af hensyn til dem også bruge lovgivning til at sikre barselsrettigheder. 

Danmark ligger i nordisk sammenhæng dårligt placeret, og det hænger sammen med, at man fra politisk hold har overladt det til familierne hjemme i stuen at håndtere udfordringen med at fordele barslen, uden at der tages højde for det økonomiske pres, der tit kommer til at diktere valget”.

LÆS OGSÅ: Danske mænd går ikke mere på barsel

Hvem skal bestemme, hvordan familierne skal fordele barslen?
”Jeg skal ikke blande mig i, hvordan den enkelte familie indretter sig, men det er illusorisk at tro, at der i dag er et helt frit valg, for økonomi og rettigheder til moderen spiller selvfølgelig ind. Og i den forbindelse kunne man også godt give partneren til den gravide nogle flere rettigheder. 

Vi kan jo se, at mange familier ender med en meget ulige fordeling mellem forældrene, fordi økonomi kommer til at spille en afgørende rolle, når tiden med barnet skal fordeles. Derfor er løn under barsel selvfølgelig en vigtig faktor, og der kæmper vi i DM for ret til mere lønnet barsel til partneren til den gravide”.  

Danske fædre har ret til to ugers fædreorlov, men mindre ret samlet set til barselsorlov end mødre og ingen øremærket barsel. Mener du det er diskrimination?
”Ulige løn for lige arbejde er diskriminerende, og der er et uforklarligt løngab på mere end fem procent mellem højtuddannede mænd og kvinder på det private arbejdsmarked. Så længe arbejdsgiverne forventer, at det er kvinder, der tager barslen, vil det afspejle sig i ansættelsesforhold, karriere og løn, ligesom mange mænd er underlagt forventningen om, at de kun vil tage en mindre del af barslen, selvom de måske ønsker noget andet selv. 

Det kræver bedre orlovsrettigheder til partneren til den gravide at sikre, at barselsfordeling bliver et reelt frit valg”.