23.03.2017
Nyhed

DM i høringssvar: Indfør repræsentantskab på universiteter

Dansk Magisterforening foreslår i et høringssvar til regeringen og forskningsminister Søren Pind (V) at droppe sit forslag om, at regeringen kan udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer på universiteterne og i stedet for at indføre en ny model med et repræsentantskab.

Af Martin Ejlertsen
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) ønsker, at regeringen fremover skal kunne påvirke udpegningen af de eksterne medlemmer af bestyrelsen på de danske universiteter.

Ministeren har sendt et udkast til lovforslag i høring hos en række parter, hvor det bl.a. foreslås, at ministeren skal udpege formanden for et nyt udvalg, der skal udpege eksterne medlemmer til universitetsbestyrelserne, hvorefter ministeren skal godkende den bestyrelsesformand, som udpegningsorganet har foreslået. Dansk Magisterforening (DM) svarer i sit høringssvar ministeren, at forslaget er et brud med armslængdeprincippet.

"Det er universiteternes adelsmærke, at der er en armslængde til ministeriet, og det er med til at sikre iderigdom og forskningsfrihed. Hvis ministeren fremover får indflydelse på, hvem der leder universiteterne, risikerer uafhængigheden at blive sat over styr, og dermed mister universiteterne troværdighed, også internationalt", siger formand for DM Camilla Gregersen.

Mangel på tillid
Magistrenes formand påpeger, at det er uheldigt, når ministeren mener sig mest kvalificeret til at sikre bestyrelsens sammensætning.

"Det bygger ikke ligefrem den tillid, som der ellers er brug for. Fremfor at binde universiteterne til skiftende ministre, skal vi have universiteter i samspil med omverdenen. Derfor har DM foreslået en anden model, der inddrager universiteternes samarbejdspartnere og samtidig bevarer armslængden til ministeriet", siger Camilla Gregersen.

Ny model med repræsentantskab
DM forslår i stedet for en helt anden og ny model ved at indføre et repræsentantskab på universiteterne, som skal udgøres af medlemmer fra bl.a. erhvervsliv, offentlige institutioner, civilsamfund, fagpersoner samt internationale og regionale samarbejdspartnere.

Medlemmerne skal i den model udpeges efter faste procedurer, der fastsættes på hvert enkelt universitet. Samtidig lægger DM vægt på, at videnskabeligt og administrativt personale samt studerende inddrages i processen:

"Det er betænkeligt, at ministeret har lanceret en model, der sætter ansatte og studerende uden for døren, når de eksterne medlemmer af bestyrelsen skal vælges. Det er afgørende for ledelsens legitimitet, at videnskabeligt og administrativ personale samt de studerende er med i processen", siger Camilla Gregersen.

Fakta: Dansk Magisterforenings (DM) forslag til ændring af universitetsloven
  • DM foreslår, at de eksterne medlemmer af universiteternes bestyrelser udpeges af et repræsentantskab, som består af et bredt udsnit af interessenter og aftagere fra det omkringliggende samfund samt repræsentanter for de ansatte og de studerende.
  • Kandidaterne vælges af et indstillingsorgan efter åbent opslag, hvor der både er repræsentanter for bestyrelsen, aftagere samt ansatte og studerende.
  • Ifølge DM’s forslag vil det være bestyrelsen, som udpeger sin formand blandt de valgte medlemmer.