12.06.2017
Nyhed

Smal overenskomst for magistre i DR

Efter vanskelige forhandlinger er der nu indgået ny overenskomst for akademikere ansat i Danmarks Radio.

Af Thomas Bøttcher

En klar majoritet af de akademiske medarbejdere har sagt ja til en ny tre-årig overenskomst med Danmarks Radio.

Dermed er der blandt andet sikret tryghedsaftaler, nattillæg og en fortsættelse af sabbat-ordningen for blandt andet godt 200 medlemmer af magistergruppen i DR.

Med begrundelse i den nye økonomiske virkelighed, som er fulgt i kølvandet på medieaftalen for 2015-2018, meddelte DR-ledelsen i efteråret 2015, at den lønnede frokostpause blev afskaffet fra foråret 2017.

I begyndelsen af 2017 afgjorde voldgiftsretten imidlertid, at spisepausen var et overenskomstanliggende.

Dermed var der lagt op til vanskelige overenskomstforhandlinger, fordi DR-ledelsen nu lagde op til, at provenuet på 45 mio. kr., som afskaffelsen af den betalte spisepausen gav, i stedet for skule findes gennem afskedigelser af op mod 90 medarbejdere.

Og resultaterne af overenskomstforhandlingerne skal netop ses på baggrund af truslen om en stor afskedigelsesrunde. Det siger konsulent i Dansk Magisterforening, Jacob Plenaa Thorngreen.

”DR sagde, at der var en underfinansiering på 45 mio. kr. Det har medlemmerne taget bestik af, og med aftalen har akademikerne i DR bidraget til at skabe tryghed fremover, fordi antallet af fyringer bliver kraftigt reduceret”.

Ifølge fagbladet Journalisten har DR og de ansattes repræsentanter beregnet, at aftalen skønnes at spare DR for cirka 20-25 mio. kr. Det betyder ifølge Journalistforbundet, at afskedigelserne bliver reduceret til cirka 45 stillingsnedlæggelser.

Tryghedsaftale og stop for lønstigninger

Derudover betyder en såkaldt tryghedsaftale, at DR’s ledelse "så vidt muligt" skal imødekomme ønsker om frivillige fratrædelser. Det betyder desuden, at samarbejdet mellem DR’s ledelse og tillidsrepræsentanterne intensiveres i forbindelse med tilpasninger.

”Vi har med aftalen reddet stillinger og sikret, at medarbejdere får mulighed for frivillige fratrædelser på bedre vilkår i fremtidige afskedigelsesrunder. Det er en vigtig mulighed, som desværre er nødvendig, men som er med til at sikre medlemmernes tryghed og arbejdsglæde,” siger DM’s formand Camilla Gregersen i en pressemeddelelse.

Rammerne for fratrædelser indeholder blandt andet en tjenestefrihedsperiode og godtgørelsesforhold, der ligner statens.

Selvom aftale på visse punkter bærer præg af de besparelser, som DR står overfor i de kommende år, afspejler resultatet alligevel også en sejr til medarbejderne. For med aftalen fastholdes retten til at optjene otte ugers sabbat hvert 6. år. DR havde ellers krævet en afvikling af sabbatordningen.

Derudover er der de første to år aftalt et stop for lønstigninger. Det tredje år gives der lønstigninger på 1,2 pct. (0,9 pct. på basisløn og 0,3 pct. til personlige lønforhandlinger). Dertil er der mulighed for forhandlinger af yderligere personlig løn med op til 0,3 pct. i periodens tredje år.

”Der er tale om en smal økonomisk ramme, men en solidarisk sikring af et større antal stillinger. Det har vi prioriteret i den særlige situation, DR befinder sig i. Og så skal vi i overenskomstperioden fortsætte samarbejdet med DR og Dansk Journalistforbund om sammenskrivning af AC-programoverenskomsten og journalistoverenskomsten med DR, så vi får en moderne, fælles overenskomst for dem der producerer indhold. Det venter jeg mig meget af”, siger formand for magistergruppen i DR, Lars Trudsø.