31.01.2017
Nyhed

Medie: Udskældt uddannelsesloft ændres markant

Den tidligere regering indgik sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om at lægge et loft over, hvor mange uddannelser man kan tage for at finansiere dagpengeaftalen. Men nu blødes reglerne markant op, skriver DR.

Af Tobias Dinnesen
Det bliver efter al sandsynlighed lidt lettere end først antaget at fortryde sit uddannelsesvalg og komme ind på en ny karrierevej.

Selv om regeringen ikke lægger op til at skrotte det udskældte uddannelsesloft, som den daværende Venstre-regering aftalte med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet som et led i finansieringen af aftalen om et nyt dagpengesystem, så ser det alligevel ud til, at der bliver blødt op for reglerne. Det skriver DR.

Ifølge DR's oplysninger vil uddannelses- og forskningsminister Søren Pind angiveligt tirsdag formiddag kl. 10.50 fortælle, at partierne bag aftalen er enige om at justere den. Det sker efter et længere forløb med kritik fra både de studerende, politiske modstandere, fagbevægelsen og uddannelsessektoren.

Senest har magisterbladet.dk skrevet, at det kommer til at ramme fx læreruddannelsen i Syddanmark hårdt, hvis det nuværende uddannelsesloft fastholdes, fordi 15 procent af de lærerstuderende i forvejen har en anden uddannelse, men har valgt en ny karrierevej lidt senere i livet.

Der skal gå seks år, før du kan få en ny uddannelse
Den mest markante ændring skulle ifølge DR være, at det fremover bliver muligt at tage mere end én uddannelse, også selv om uddannelsesloftet fastholdes.

Dog skal der gå mindst seks år fra, at du har færdiggjort din første uddannelse, før du kan starte på en ny uddannelse på samme eller lavere niveau. Det betyder fx, at en sygeplejerske skal arbejde i seks år, før vedkommende kan læse videre til læge, hvis det er drømmen. Regeringen regner angiveligt med at kunne hente det samme overskud fra aftalen, som hvis man havde indført det meget faste loft.

Ligesom nu er der en række uddannelser, som er undtaget fra uddannelsesloftet. Her gælder hverken seks-års-reglen eller reglen om dobbeltuddannelser, da man altid kan søge om optagelse på en uddannelse, der er på den såkaldte positivliste. Ifølge DR fastholdes den nuværende liste for 2017 og 2018. Listen kan du se her under:

Erhversvakademiuddannelser:
 • Installatør, stærkstrøm
 • Installatør, VVS
Professionsbacheloruddannelser:
 • Elektrisk energiteknologi
 • It og økonomi
 • Økonomi og it
Uddannelser, hvor både BA og KA er undtaget:
 • Datalogi (bachelor)
 • Datalogi (kandidat)
 • Forsikringsmatematik (bachelor)
 • Forsikringsmatematik (kandidat)
 • Landinspektørvidenskab (bachelor)
 • Landinspektørvidenskab (kandidat)
 • Matematik (bachelor)
 • Matematik (kandidat)
 • Matematik-økonomi (bachelor)
 • Matematik-økonomi (kandidat)
 • Nanoscience (bachelor)
 • Nanoscience (kandidat)
 • Software (bachelor)
 • Software (kandidat)

Kandidatuddannelser:
 • Astronomi
 • Byggeri
 • Digitale medieteknologier
 • Revision
 • Statistik
 • Sygeplejevidenskab