19.01.2017
Nyhed

Ekspert: Vi skal demokratisere platformsøkonomierne

Det nye ”Ekspertpanel for Platformsøkonomi” mødtes onsdag for første gang for at diskutere løsninger for platformsøkonomien, så den bliver en gevinst for alle. En international ekspert talte for ”cooperative platforms” som en vej frem.

Af Louise Egholm Burcharth

Platformsøkonomier som Uber, Airbnb og GoMore er kommet for at blive. 

Og det skaber både muligheder og udfordringer ifølge Akademikerne og HK, som står bag ”Ekspertpanelet for Platformsøkonomi”, der består af repræsentanter fra både platformsvirksomheder, arbejdsgivere og internationale eksperter.

Onsdag mødtes panelet for at tage hul på diskussionen af løsninger, så man eksempelvis sikrer arbejdstagerne ordentlige rettigheder og undgår løndumping og platformsvirksomheders unddragelse af skat.

”Mange af vores medlemmer vil gerne arbejde mere fleksibelt og bruge den frihed, som den nye teknologi medfører. Men vi mener, at det skal være på ordnede vilkår. Vi kan have en bekymring for, at platformene bliver et ræs mod bunden, og vi vil derfor gerne blive klogere på, hvordan man laver rammerne for det. Det skal panelet hjælpe os med at blive klogere på”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, der er hovedorganisation for de akademiske fagforeninger.

#platformcoop
Under første møde er det Trebor Scholz, professor i kultur og medier ved The New School i New York, der skal gøre panelet klogere. Han står bag bogen ”Digital Labor: The Internet as Playground and Factory” og indleder sit oplæg med blandt andet at vise hashtagget ”#platformcoop”, der står for ”platform cooperativism”.

Og netop de såkaldte ’cooperative platforms’ – platforme som andelsvirksomheder - taler han for som vejen frem. Ifølge professoren bør der ske en ”demokratisering” af platformene, så alle platformens beskæftigede er medejere og dermed også har indflydelse på, hvordan de bliver drevet.

”Ejerskab har sjældent været en del af debatten om platformsøkonomier. Men hvis man går ind på en hjemmeside eller anden online platform, så er det typisk en meget lille håndfuld af mennesker, som ejer den. Så spørgsmålet er, hvordan vi kan demokratisere online platforme”, siger Trebor Scholz.

Han ser en tendens til, at flere og flere ”cooperative platforms” blomstrer op i mange forskellige afskygninger, netop som reaktion på dårlige arbejdsforhold og lave lønninger hos mange traditionelle virksomheder. Samtidig peger han også på, at den såkaldte ”solidaritetsøkonomi” globalt er voksende.

Regulering uden at overregulere
Trebor Scholz fremhæver, at flere andelsplatforme tilmed tilføjer ”cooperative” i deres firmanavn og dermed bruger det som brandingværdi. Men også, at det kan have forskellig effekt afhængigt af, om målgruppen er europæere eller amerikanere.

”Amerikanere er dybt individualistiske modsat europæere, der er mere fællesskabsorienterede og rent faktisk ser det at betale skat som en god ting. Så det kan have en større markedsføringsværdi i Europa end i USA”, pointerer han.

Trebor Scholz peger også på det vanskelige i fra statens side at regulere uden at overregulere og nævner forbuddet mod Airbnb i New York som eksempel på, at det har gjort det vanskeligt for andre platformsvirksomheder at etablere sig. Han ser dog stadig, at det er nødvendigt, at staten blander sig til en vis grad.

”Statens opgave skal være at skabe åndehul for nye spillere på markedet. Så man skal regulere på en måde, så der ikke er for meget plads til enkelte dominerende aktører”, siger han.