Når medarbejdere bliver frataget tilkæmpede fridage, bliver jeg bekymret for, hvad det vil få af konsekvenser på lang sigt," siger Camilla Gregersen
23.01.2017
Nyhed

DM: ”Fridags-dom er en bombe under aftalesystemet”

Fronterne er kridtet hårdt op forud for OK18. Sådan lyder det advarende fra DM´s formand, efter at voldsgiftskendelse fredag gav SKAT ret til at opsige medarbejderes betalte fridage uden om overenskomstforhandlingerne.

Af Pernille Siegumfeldt

”Det er en bombe, at arbejdsgiver har kunnet fjerne de kutymemæssige rettigheder. De rettigheder har jo været en forudsætning for de overenskomster, vi har indgået igennem årene.”

DM's formand Camilla Gregersen mener, at fronterne er kridtet hårdt op forud for OK18-forhandlingerne, efter at Moderniseringsstyrelsen fredag fik medhold i Faglig Voldgift i sagen om SKATs opsigelse af medarbejdernes betalte fridage.

Ifølge kendelsen, som Moderniseringsstyrelsen i en pressemeddelelse kalder for en frifindelse, er de betalte fridage grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke en integreret del af overenskomsten hos SKAT. Ligesom muligheden for at holde fri med løn 1. maj heller ikke er det. Derfor er arbejdsgiver berettiget til at opsige aftalen, selvom den har været praktiseret i årtier.

DM og AC: Det kan få vidtrækkende konsekvenser
Faglig Voldgifts begrundelse for dommen er endnu ikke offentliggjort, men kendelsen gør det, uanset hvad, sværere at opnå et overenskomstresultat, som er tilfredsstillende for begge parter. Det understreger Camilla Gregersen.

”Når medarbejdere ud over at være pressede af besparelser på flere områder er udsat for ulødig arbejdsgiveradfærd, hvor de bliver frataget tilkæmpede fridage, bliver jeg bekymret for, hvad det vil få af konsekvenser på sigt”, hedder det i en kommentar fra DM´s formand.

Camilla Gregersen vil kraftigt advare imod, at forringelserne af vilkårene for de ansatte i SKAT breder sig til andre statslige arbejdspladser.

”Akademikerne i det offentlige er - som i det private - dedikerede medarbejdere, der dagligt knokler og er fleksible, når der er brug for det. Det takker de statslige arbejdsgivere nu for ved at forringe medarbejdernes arbejdsvilkår. Det lægger gift ud for et forvejen betændt samarbejde”, kommenterer DM´s formand.

Radikale ændringer uden forhandling
Det er Akademikerne, der har ført sagen mod Finansministeriet, efter at SKAT i 2013 opsagde fridagene uden forudgående forhandling.

Formand Lars Qvistgaard kalder det bekymrende, at arbejdsgiver åbenbart må ændre på noget så radikalt som betalte fridage uden forudgående forhandling.  

”Fjernelsen af betalte fridage er det samme som at sætte medarbejderne ned i løn. Vi er skuffede over afgørelsen og vil nu nærlæse præmisserne for at få klargjort, hvor vidtrækkende konsekvenserne er for den offentlige sektor”, siger Lars Qvistgaard.     

Et symptom på besparelser og øget pres
Afgørelsen i Faglig voldgift er en trist afgørelse, som er truffet på en endnu mere ærgerlig baggrund. Sådan skriver Anne Pors, der er formand for knap 9.500 offentligt ansatte DM-medlemmer i et brev til tillidsrepræsentanterne i stat, regioner og kommuner.

”Det er en yderst presset sektor, og jeg kan ikke andet end at se opsigelsen af kutyme fridagene som et symptom på alle besparelserne i det offentlig og et øget pres på både ledere og medarbejdere for at nå flere opgaver, på mindre tid og med færre medarbejdere”, skriver Anne Pors bl.a.

Kendelsen risikerer at få svære konsekvenser, mener hun:
”Det bliver hverken nemmere at rekruttere de dygtigste medarbejdere til en arbejdsplads med forringede arbejdsforhold og dårligere løn, ej heller vil det medføre en øget fleksibilitet eller tillidsfulde medarbejdere. Dertil kunne det desværre også have en negativ indflydelse på medarbejdernes stressniveau”, skriver Anne Pors.

I brevet opfordrer hun endvidere tillidsrepræsentanterne til at kontakte DM, hvis de skulle opleve at hævdvundne rettigheder og kutymer kommer under yderligere pres.