10.02.2017
Nyhed

Nordjyske softwarerobotter revolutionerer kommunerne

Ved hjælp af kunstig intelligens og robotter hjælper den mellemstore danske virksomhed Dataproces halvdelen af landets kommuner med at blive mere effektive i sagsbehandlingen. Danmark er førende på området, og vi står foran et stort dansk eksporteventyr, spår virksomhedens direktør.

Af Martin Ejlertsen

Silkeborg Kommune vil lancere en robot, der giver borgerne indsigt i egne sager, den 1. marts. 

Under navnet MinSag vil systemet via borger.dk gøre det muligt for kommunens borgere at få adgang til alle akter og dokumenter fra den enkelte borgers sager på beskæftigelses-, borgerservice- og socialområdet.

“Det har en fantastisk betydning. Sådanne digitale løsninger åbner meget store døre i forhold til at give magten tilbage til borgerne ved at skabe langt mere gennemsigtighed og borgerinddragelse”, siger kommunens beskæftigelseschef, Jørgen Skovhus Haunstrup.

Det er it-virksomheden Dataproces, der ligger i Nibe i Nordjylland, som hjælper Silkeborg Kommune med at udvikle robotten. Dataproces har halvdelen af landets kommuner som kunder og validerer store mængder af data med hjælp af kunstig intelligens. Samtidig effektiviserer Dataproces arbejdsgange for at sænke udgifterne.

Dataproces var en af de første virksomheder, da den for fem år siden startede arbejdet med at validere store mængder af data for kunder med hjælp af robotter og kunstig intelligens til at effektivisere arbejdsgange, som vil sænke udgifterne og øge indtægterne.

Og potentialet for, at den effektivisering af den danske offentlige sektor ved hjælp af robotter kan blive et eksporteventyr, er meget stort. Det fortæller Dataproces’ direktør, Morten Lindblad.

“De danske kommuner og generelt den danske offentlige sektor er meget langt fremme i den digitale udvikling. Vi er i fuld gang med at løse nogle af de udfordringer, som udlandet vil støde på om 10-15 år. Så jeg spotter et stort eksporteventyr, hvor Danmark hjælper resten af verden med at udføre offentlig administration”, siger Morten Lindblad.

Han har en fortid som økonom i blandt andet Vesthimmerlands Kommune.

Her fik han øjnene op for, hvor meget potentiale der er i at effektivisere sagsgangen i kommunerne med digitaliseringens værktøjskasse.

“De danske kommuner er højt digitaliserede og sætter en ære i at være effektive og gennemsigtige. Derfor er de glade for at få nogen som os til at hjælpe med det. Og vi er kun lige begyndt, men jeg ser allerede nu meget store gevinster inden for administrativt arbejde. Der er store forbedringsmuligheder. Det kan måle sig med den første digitaliseringsbølge, hvor papiret blev gjort digitalt”, siger Morten Lindblad.

Softwarerobotter klarer arbejdet
Dataproces' produkter leveres typisk på no cure no pay-basis. Det koster altså ikke kunden noget at anvende Dataproces, hvis virksomheden ikke finder fejl og mangler, der kan udbedres.

“Vi får adgang til data via softwarerobotter som første led i en berigtigelsesproces. Men softwarerobotter kan også anvendes til at gentænke komplette arbejdsgange. På den måde bruger vi robotterne til at bistå i de arbejdsgange, som ellers er meget tunge og tidskrævende at løse”, siger forretningsudvikler og cand.it. i it-ledelse hos Dataproces Bjørn Kellemann Thomsen.

Når it-virksomheden skal løse en kommunal opgave, handler det om at sætte et tværfagligt hold, hvor softwaremæssige, juridiske, administrative og sociale kompetencer kommer i spil. Det er nødvendigt for at designe rammende analyser inden for det lovtunge og komplekse kommunale område. I arbejdet med at skaffe adgang til og overblik over kommunens snørklede data bruger Dataproces sine softwarerobotter. Og ved at berigtige og rette den data ved hjælp fra robotter kan en kommune typisk opnå en milliongevinst.

“Når data er sorteret, kommer algoritmerne i spil, hvor vi så kigger efter mønstre. Der benytter vi os af række specialudviklede big data-analyser og løsninger. Vi har en ambition om, at flere skal kunne anvende vores teknologi. Derfor gælder det om at få det meget tekniske videreformidlet i en tilgængelig form”, siger cand.it. i oplevelsesdesign og også forretningsudvikler hos Dataproces Anne Sofie Juul Sørensen.

Kommunal service bliver revolutioneret
Arbejdsgangene og sagsmaterialet i kommunerne er blevet så omfattende, at mange områder har gavn af at understøttes med algoritmer og softwarerobotter, som håndterer flere datakilder automatisk.

Det fører til, at der er funktioner, som effektiviseres og videnunderstøttes, forklarer Bjørn Kellemann Thomsen.

“Vores softwarerobotter afhjælper indtastningen og ser på, hvad der er gjort tidligere i de systemer, hvor man samler data op. Så robotten kommer med kvalificerede bud, som følges op af en menneskelig vurdering. Det fører til både hurtigere og mere kvalificerede beslutninger og service”.

Beskæftigelseschef i Silkeborg Kommune Jørgen Skovhus Haunstrup forklarer, at det er ambitionen, at kommunens aktindsigtsrobot skal udvikles til en digital adgangsportal, hvor borgeren selv kan skrive i sin egen sag, tilføje relevante dokumenter som fx journaler fra lægen, selv træffe enkle afgørelser i sit sagsforløb – fx bevilling af hjælpemidler og lette administration til at få nyt pas eller kørekort. Men formentlig også langt mere end dette.  

“Jeg tænker, at der er meget større potentiale end det, vi ser lykkes lige nu. Det kan revolutionere den kommunale service, hvis vi forstår at udnytte potentialerne”, siger Jørgen Skovhus Hauntrup og fastslår:

“Digitale løsninger bliver en forudsætning for, at rigtig mange borgere fremover langt hen ad vejen kan hjælpe sig selv med langt mindre involvering fra vores side. Det er godt, for borgerne kender bedst selv deres egen situation, egne behov og muligheder”, siger beskæftigelseschefen.

Læs hele DM Privat.