20.04.2017
Nyhed

1.110 akademikere i TDC får ny overenskomst

Overenskomsten giver blandt andet minimumslønstigninger og en ekstra fridag den 27. december.

Af Thomas Bøttcher

Det er ikke kun 500.000 lønmodtagere under hovedorganisationen LO, der har fået ny overenskomst. Også ca. 1.100 akademikere ansat i TDC har sagt ja til en ny tre-årig aftale.

Aftalen i TDC er dog anderledes en den, der gælder LO’s medlemmer, eftersom der har været tale om to helt separate forhandlinger med forskellige krav.

Og hvor LO-formand Lizette Risgaard er glad for lønstigninger, der forventes at være på 7 pct. over de næste tre år, har AC-fællestillidsrepræsentant i TDC Jan Bardino uden tøven anbefalet sine medlemmer den årlige minimumsstigning på 1,6 pct., som de nu har sagt ja til.

”Det vigtige er, at der er tale om en minimumsgaranti. Den faktiske lønstigning forhandler vi om hvert år, og sidste år landende vi fx på omkring 2,4 pct.”, siger han.

Jan Bardino forventer på den baggrund pæne reallønstigninger de næste tre år.      

Derudover fremhæver han en ny ekstra fridag den 27. december som et af de vigtigste punkter i aftalen.

Navnlig på ét punkt gik forhandlingerne dog ikke, som Jan Bardino havde håbet på. I modsætning til på LO-området havde TDC’s AC’ere ønsket mulighed for at gå op i tid.

”Det er måske lidt paradoksalt, for vi vil faktisk gerne have en aftale om, at man i en periode kan gå op på 42 timer. Noget der svarer til det man i kommunerne kender som fleksibel arbejdstid”, siger han.

Godt nok giver TDC-overenskomsten i dag mulighed for, at man kan vælge at arbejde på deltid. Men hertil ønskede akademikerne ekstra fleksibilitet i form af et retskrav på, at man kan melde sig ud af ordningen og gå tilbage til normal arbejdstid.

”Jeg tror, at ledelsen pludselig fik kolde fødder over at skulle gå med til noget helt nyt, for under forhandlingerne var de faktisk ret positive. Men efterfølgende har vi så også fået henvendelser fra medlemmer, der frygter, at en sådan ordning vil lægge et pres på dem om at gå op i tid. Så nu har vi skudt den til side og aftalt at se på det igen i løbet af overenskomstperioden”.           

Mens nogle lokalafdelinger under LO-paraplyen iværksatte en kampagne for et nej til forhandlingsresultatet, har der ifølge Jan Bardino ikke været samme utilfredshed i TDC.

”Vi har ikke været bange for at anbefale medlemmerne at stemme ja. Det kan måske i den forbindelse nævnes, at vi har en overenskomst, der faktisk er betydelig bedre end overenskomsterne i industrien, blandt andet når det gælder forhold som barselsorlov og ferie. Så vi har slet ikke haft den samme diskussion, der slog igennem på det store område”.

Ud over TDC er der i dag også indgået aftale om nye overenskomster for AC’erne i CSC og Københavns Lufthavne.

Aftalen mellem TDC og TDC’s ca. 1.110 akademikere indeholder følgende elementer:

  • Den 27. december bliver ny ordinær fridag
  • Den garanterede lønreguleringsramme bliver på 1,6 pct. (gælder for 2017)
  • Alle satserne i overenskomsten reguleres med et kronebeløb i henhold til industriforliget (2 kr. pr. time hvert år)
  • Tilbagekøbsklausul på arbejdsgiverbetalt pension, hvilket beskytter den enkelte mod at skulle bruge pensionsopsparing ved arbejdsløshed og sygdom
  • Bortfald af tidsmæssig og antalsmæssig begrænsning for tidsbegrænset ansættelse
  • Øvre grænse for andel ansatte på jobløn fastlagt til 37,5 %
  • Satser m.m. for tilkald fremgår nu af overenskomsten
  • Det beregnede antal feriedage for nyansatte afrundes ikke længere opad til hele uger, men følger ferielovens bestemmelser (TDC-krav)
  • Fri på særlige dage (sølvbryllup, jubilæum m.v.) flyttes ud af overenskomsten (TDC-krav)