06.09.2016
Nyhed

Markant flere begyndte at studere under finanskrisen

128.000 flere personer studerede i 2015 end i 2005, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Den største stigning er sket på de gymnasiale og de korte videregående uddannelser, men også på både de mellemlange og lange videregående uddannelser er stigningen markant.

Af Tobias Dinnesen
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er sket en markant stigning i antallet af studerende fra 2005 til 2015. Men den største stigning er ifølge Danmarks Statistik sket siden 2008.

Og det tyder på, at den globale finanskrise, som gjorde sit indtog i Danmark i 2008, har været en af de største årsager til, at der er kommet godt 128.000 flere studerende på alt fra de gymnasiale ungdomsuddannelser til de lange videregående uddannelser, skriver Danmarks Statistik i rapporten.

”Den største stigning er sket i en periode, hvor dansk økonomi var i krise og efterfølgende lavkonjunktur”, står der i rapporten.


Det kan blandt andet aflæses i denne figur, at stigningen især er sket i kølvandet på finanskrisen. Figur: Danmarks Statistik.

En fjerdedel af stigningen skyldes finanskrisen
Resultaterne når Danmarks Statistik frem til ved hjælp af teorien om den såkaldte ’discouraged worker’ (den modløse arbejder, red.), som tager udgangspunkt i, at arbejdsstyrken reduceres i nedgangstider, fordi nogle personer mister modet og opgiver at finde et arbejde.

Godt halvdelen af stigningen kan dog ifølge Danmarks Statistik forklares med, at der helt enkelt er kommet flere unge til, hvilket helt naturligt udvider gruppen af potentielle studerende på alle niveauer.

Men analysen viser samtidig, at netop finanskrisen har haft en markant indvirkning på antallet af studerende i Danmark.

”Den økonomiske udvikling, som målt ved udviklingen i beskæftigelse, skønnes at forklare godt 31.000 personer eller ca. en fjerdedel af den samlede stigning i antallet af studerende mellem 15 og 39 år fra 2005 til 2015”, står der i rapporten.

Udviklingen er størst på ungdomsuddannelserne og de korte videregående uddannelser
Den største stigning i antallet af studerende er sket på især de gymnasiale ungdomsuddannelser og de korte videregående uddannelser.

Også på de mellemlange og lange videregående uddannelser kan effekten aflæses, viser tallene. Men på erhvervsuddannelserne var der faktisk marginalt færre studerende i gang med en uddannelse i 2015 end i 2005.

”Den uændrede udvikling i erhvervsuddannelserne i samme periode, hvor de fleste øvrige uddannelsesretninger er steget, kan hænge sammen med, at det har været svært at øge antallet af praktik- og uddannelsespladser”, forklarer forfatterne bag rapporten.


Den største stigning er sket på de gymnasiale uddannelser samt de korte videregående uddannelser, men også både de mellemlange- og lange videregående uddannelser har oplevet en pæn stigning pga. finanskrisen. Figur: Danmarks Statistik.