03.10.2016
Nyhed

Humanistisk forskning er afhængig af Velux og Carlsberg

To private fonde tegner sig for 30 pct. af alle fondsmidler til humanistisk forskning.

Af Thomas Bøttcher

Har du har forhåbninger om en karriere inden for humanistisk forskning, kender du også Velux Fonden og Carlsbergfondet. De to private fondes betydning er faktisk så stor, at man i forskerkredse taler om, at Carlsberg og Velux holder hånden under den humanistiske forskning.

At der er noget om snakken, fremgår af den kortlægning over de private og offentlige fondes biddrag til dansk forskning, som Styrelsen for Forskning og Innovation netop har offentliggjort.

Af rapporten fremgår det, at særligt 12 private fonde giver store biddrag til dansk forskning inden for områder som Sundhedsvidenskab, Naturvidenskab og Humaniora.

Og i forhold til Humaniora skiller Carlsberg og Velux sig ud ved at stå for 67 pct. af de midler, som private fonde giver til humanistisk forskning. 

Det drejer sig om i alt 242 mio. kr. eller godt 30 pct. af samtlige – offentlige som private – fondsmidler.

Velux Fondens betydning – eller popularitet om man vil - er så stor, at humanioraforskere på danske universiteter i dag ikke bare kan sende en ansøgning til fonden. De skal først godkendes via interne ansøgningsrunder på universiteterne. Først herefter kan de få lov til at ansøge om midler hos Velux.

Populariteten hænger sammen med, at fonden i 2007 besluttede at øge sit biddrag til humanvidenskabelige forskning betragteligt.

”Vi kunne se, at  der var behov for, at der blev skabt muligheder for vækstlaget inden for humaniora, så de yngre forskere på vej mod professorstillinger får mulighed for at udøve deres forskningsvirksomhed og få etableret grundlaget for en karrierevej, så vi kan få sikret det generationsskifte, som på et tidspunkt vil komme”, siger direktør i Velux Fonden, Ane Hendriksen.

Lige nu overvejer Velux Fonden dog at ændre sine uddelinger.

”Lige nu overvejer vi, hvordan vi skal forholde os til den udmelding, der er kommet fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, der vurderer, at der er skabt et timeglas problem med rigtig mange juniorforskere, men for begrænsede ressourcer til etablering af en karrierevej på universiteterne . Spørgsmålet er, om der skal justeres i vores programmer, så man eventuelt imødekommer denne udfordring”, siger Ane Hendriksen.

I årene 2012-2014 gav Velux Fonden 112 mio. kr. til humanistisk forskning, mens Carlsbergfondet gav 130 mio. Novo Nordisk Fonden var tredjestørste bidragsyder med 21. mio. kr.