Whistleblowere skal ikke frygte manglende beskyttelse. Det mener 48 fagforeninger, der nu vil presse EU-kommissionen til at arbejde for mere EU-lovgivning på området.
20.10.2016
Nyhed

EU-lov skal beskytte whistleblowere

48 europæiske fagforeninger vil med en kampagne presse EU-kommisionen til at give bedre beskyttelse til whistleblowere gennem lovgivning.

Af Pernille Siegumfeldt

På den ene side bliver de hyldet, af politikere, medier og den brede befolkning, når de afslører kritisable forhold eller ulovligheder i virksomheder eller hos myndighederne. På den anden side bliver de straffet for samme handling, fordi lovgivningen er mangelfuld, når det gælder beskyttelsen af whistleblowere.

Det misforhold skal der rettes op på. Det mener DM og knap 50 andre europæiske fagforbund, der nu lancerer de nu en kampagne som skal presse EU-kommissionen til at arbejde for en omfattende EU-lovgivning på området.

”Whistleblowere står i dag uden beskyttelse. I Dansk Magisterforening og den europæiske fællesorganisation UNI Europa får vi henvendelser fra privatansatte medlemmer, som er vidne til ulovligheder på deres arbejdsplads. Problemet er, at lovgivningen ikke kan garantere dem anonymitet eller beskyttelse mod repressalier fra arbejdsgiver, hvis de vælger at stå frem,” siger DM´s formand Camilla Gregersen.

Målet er en million underskrifter
På DM´s hjemmeside er det muligt at deltage i den underskriftsindsamling, som er kampagnens omdrejningspunkt og som bliver en del af et europæisk borgerinitiativ. Målet er at indsamle en million underskrifter og der igennem tvinge EU-Kommissionen til at fremsætte et direktivforslag, der beskytter bredt, også dem, der ikke er fastansatte.

”Vi oplever, at fx korruption ofte afdækkes af personer, som ikke er fastansat men for eksempel er konsulenter eller tredjepart på en opgave,” forklarer Carl Dolan til webmediet fagligt.eu.  Han arbejder for Transparency international, der også er den del af kampagnen.

I forlængelse af skandaler i kølvandet på fx luxleaks og PanamaPapers er der, ifølge kampagnens initiativtagere, en bevægelse i gang hen imod at øge beskyttelsen af whistleblowers. Også EU-kommissionen er aktivt begyndt at undersøge mulighederne for at skærpe lovgivningen.

”Det er den bevægelse, vi gerne vil støtte op om. Bliver vi ved med at lægge pres på EU-kommissionen, skal det nok lykkes”, siger DM´s formand Camilla Gregersen.

Hvis du vil skrive under, klik her: whistleblower protection