Forskerne er blevet lovet, at de får adgang til et meget omfattende kildemateriale
23.11.2016
Nyhed

Krigsudredning skal dæmpe polariseret debat

Fakta, nuancer og fuld åbenhed om forudsætningerne for konklusionerne i den kommende krigsudredning skal give et bedre grundlag for fremtidige beslutninger om at gå i krig. Det håber de to forskere bag.

Af Pernille Siegumfeldt

Undersøgelsen af forudsætningerne for Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan skal være præget af fuld åbenhed.

Det understreger de to forskere, historiker Rasmus Mariager og professor Anders Wivel fra Københavns Universitetet, som regeringen netop har udpeget til at stå i spidsen for den store krigsudredning.

I en mail til Magisterbladet.dk siger de to, at der skal være fuld åbenhed om analyserne, konklusionerne og de forudsætninger, konklusionerne er baseret på, ellers bringer det undersøgelsens troværdighed i fare.

”Vi skal sikre en retvisende beskrivelse, som kan give læring for eftertiden og som de politiske beslutningstagere vil bruge fremadrettet. Vi håber at bringe nuancer og fakta ind i rummet og åbne for en mindre polariseret debat”, skriver Rasmus Mariager og Anders Wivel.


Parallel til forskning i Østblokken

Præciseringen kommer i kølvandet på et mildest talt tumultarisk forløb, hvor både forskere og politikere har stillet store spørgsmålstegn ved uvildigheden i undersøgelsen. Flere har opfordret til boykot og en CBS-professor har fx draget en parallel til forholdene for forskere i den tidligere østblok.

Blandt andet er der sat visse grænser for, hvad myndighederne er tvunget til at udlevere af kilder.

Forhistorien gør det endnu mere vigtigt at fremlægge alt det materiale, som undersøgelsen bliver baseret på, pointerer Rasmus Mariager og Anders Wivel overfor Magisterbladet.dk.

I krigsudredningen skal de to sammen med en række øvrige forskere afdække, hvilke oplysninger den danske deltagelse i de militære indsatser byggede på, hvordan oplysningerne blev inddraget i de politiske overvejelser om dansk deltagelse og hvilke oplysninger, der blev videregivet til Folketinget.

Grundlaget er i orden
Rasmus Mariager og Anders Wivel forstår godt de bekymringer, der har været fremme. Det har heller ikke været pynteligt, at politikerne har forbeholdt sig retten til selv at vælge blandt de indstillede forskere, mener de.

Den store debat anser lektoren og professoren for at være både god, naturlig og med til at kvalitetssikre deres arbejde, skriver de til Magisterbladet.dk. Desuden anser de grundlaget for undersøgelsen for at være i orden:

”Vi ved allerede nu, at vi vil få adgang til et meget omfattende kildemateriale, herunder bl.a. det arkivmateriale, som blev stillet til rådighed for Irak-Afghanistan Kommissionen”, hedder det i den fælles udtalelse.

I et indlæg i Dagbladet Politiken 19. november har de samtidig påpeget, at de kan blive tvunget til at droppe undersøgelsen, hvis forskellige myndigheder i urimeligt omfang afviser at give dem indsigt i kildemateriale.

Krigsudredningen skal være klar om to år og koster 10 millioner.