16.11.2016
Nyhed

Højtuddannede udlændinge giver stort overskud på bundlinjen

I gennemsnit giver en højtuddannet udlænding, som får job i Danmark, mellem 130.000 og 220.000 kr. i overskud om året, selv om de også forbruger de danske velfærdsgoder. Det viser nye tal fra DEA, som bakkes op af tidligere forskning på området.

Af Tobias Dinnesen
Pengene flyder direkte ind i statskassen, hver gang en højtuddannet udlænding flytter til Danmark, fordi han eller hun har fået et job.

Faktisk giver en højtuddannet udlænding et sted mellem 130.000 og 220.000 kr. i overskud hvert år, at vedkommende er ansat i Danmark, uanset at vedkommende også har adgang til de danske velfærdsgoder. Det viser en ny analyse fra DEA.

Bundlinjen ser sådan her ud: En enlig højtuddannet medarbejder, der kommer til Danmark uden familie, bliver her i gennemsnit i mere end fem år og bidrager i den periode med mere end 720.000 kr. til statskassen. Endnu bedre ser det ud, hvis den højtuddannede udlænding har sin familie med, for så bliver vedkommende sammen med sin familie i Danmark i 10 år og bidrager i den periode med 2,2 mio. kr. til statskassen.

"Når vi ved hjælp af registerdata ser på de faktiske indtægter og udgifter, så kan vi se, at selv om de højtuddannede indvandrere og deres familier også forbruger danske velfærdsgoder, så er de på grund af deres skatteindbetalinger klart en god forretning for den danske statskasse", forklarer Claus Aastrup Seidelin, cheføkonom i DEA.

Højtuddannede fra vesten, som tager familien med, giver størst overskud

Uanset baggrund og familieforhold bidrager alle højtuddannede indvandrere positivt til den danske statskasse, viser tallene. Men indvandrere fra vesten, som tager familien med, bidrager med klart mest, forklarer DEA i analysen.

Det skyldes, ifølge DEA, en række faktorer: Dels tjener de vestlige indvandrere mere - og betaler derfor mere i skat - dels er der større sandsynlighed for, at den medfølgende ægtefælle (m/k) også selv har et arbejde og derfor i sig selv giver overskud.

Det er Dansk Industri, som har bestilt rapporten ved DEA, og lederen for programmet DI Global Talent, Linda Wendelboe, bruger tallene til at understrege nødvendigheden af fortsat at kunne tiltrække højtuddannet arbejdskraft fra udlandet til Danmark.

"Danske virksomheder kan ikke undvære de højtuddannede udenlandske medarbejdere. De bidrager med viden og kompetencer, som stadig flere af vores virksomheder er afhængige af for at klare sig i den internationale konkurrence. Derfor skal vi være bedre til at tiltrække dem og byde dem velkommen", påpeger hun.

Stor skjult ressource gemt i højtuddannede flygtninge?

Det er dog ikke kun DEA, der kommer fra den positive konklusion om, at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft giver stort plus på bundlinjen, mens de bor og arbejder i Danmark.

Som Magisterbladet tidligere har beskrevet, er Rockwool Fonden kommet fra til lignende tal, når den har undersøgt effekten af at tiltrække højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

Og derfor vil der, formentlig, være en stor skjult ressource gemt i at få eksempelvis de højtuddannede syrere, som de seneste år er flygtet til Danmark, i arbejde inden for deres felt.

"Det vil spare staten for kæmpe beløb, hvis de veluddannede syrere kommer i ordinær beskæftigelse inden for deres fagområde så hurtigt som muligt. Hvis du i stedet sætter biologer, ingeniører og andre fagpersoner til at gøre rent hjemme hos danskerne, så udnytter du ikke den kæmpe investering, uddannelse er", sagde arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, da Magisterbladet tidligere på skrev om de højtuddannede flygtninge, som kommer til Danmark i disse år.