04.11.2016
Nyhed

Bred enighed om fordelingen af en halv mia. kr. til forskning

Alle Folketingets partier er gået med i en aftale om den såkaldte forskningsreserve, hvor der uddeles penge til forskning inden for forskellige områder. I den endelige aftale er partierne enige om at øremærke er større beløb til fri forskning, end regeringen havde lagt op til.

Af Tobias Dinnesen
555 mio. kr.

Så mange penge er alle Folketingets partier torsdag aften blevet enige om at fordele til en række forskellige forskningsområder.

Størstedelen af pengene er gået til de tekniske udviklings- og demonstrationsprogrammer, som har fået 191 mio. kr., mens Danmarks Innovationsfond har fået tilført 181 mio. kr. fra forskningsreserven i 2017.

Dog er det i forhandlingerne lykkedes at flytte en del penge fra Danmarks Innovationsfond til fri forskning med særligt fokus på talentudvikling, som administreres af Det Fri Forskningsråd.

Forud for forhandlingerne havde uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V) nemlig lagt op til, at en større del af pengene skulle gå til Danmarks Innovationsfond.

Glæde over penge til fri forskning
Mens ministeren i pressemeddelelsen især glæder sig over, at det er lykkedes at øremærke penge til Danmarks Innovationsfond, så lægger nærmest hele spektret af partier størst vægt på, at der er blevet flyttet penge over til Det Fri Forskningsråd. Helt konkret har Det Fri Forskningsråd fået 50 mio. kr. mere end forventet, skriver rådet på Twitter.

"Dansk Folkeparti er glade for, at vi med aftalen sikrer en rimelig balance mellem Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd", lyder det fra Jens Henrik Thulesen Dahl i en pressemeddelelse, hvor han får opbakning fra både Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Alternativet.

Især oppositionspartierne udtrykker stor bekymring for den generelle besparelse på forskning, som ifølge Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstres uddannelses- og forskningsordfører, har gjort fordelingen af forskningsreserven til et "pest eller kolera-valg".

Christine Antorini, Socialdemokratiets formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, er helt på linje med sine kolleger i oppositionen.

"Socialdemokraterne er bekymrede for de konsekvenser, det får for fremtidens forskning, kvaliteten i uddannelserne og dermed job og vækst til gavn for det danske samfund, at der skæres så meget på forskningen", siger hun i pressemeddelelsen.

DM: Glædeligt med flere penge til fri forskning, men...
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, kvitterer for, at det er lykkedes at afbøde noget af skaden for den fri forskning, men hun minder om, at over tid har besparelserne på forskningsreserven været massive.

Oprindelig gik alle 1,5 mia. kr. fra forskningsreserven direkte til forskningen, men med årene er en stadig større andel af reserven blevet øremærket forskellige formål forud for fordelingen af midlerne, og alene fra 2016 til 2017 er der 116 mio. kr. færre i puljen til fordeling.

"Det er jo glædeligt, at der bliver flyttet flere midler end ventet hen til den fri forskning, men man skal huske, at det samlede beløb i forskningsreserven er blevet reduceret kraftigt de seneste år. Det er vi nødt til at påtale og sige, at man er nødt til at have større ambitioner på forskningens vegne end at blive ved med at skære ned på det her område", forklarer hun.

Her kan du se den præcise fordeling af de 555 mio. kr. i forskningsreserven: