26.01.2016
Nyhed

Voldstrusler et stigende problem på CBS

De senest år er ansatte på CBS i stigende grad blevet mødt med trusler om vold. Nu vil universitet sætte ind overfor problemet.

Af Thomas Bøttcher

Dårlige karakterer eller afslag på optag er ikke sjovt for nogen studerende. Men på CBS udarter situationen sig nogle gange i trusler om tørre tæsk. Konflikterne belaster de ansatte og derfor sætter universitetet nu ind med hjælp til de ansatte, der skal lære at håndtere og forebygge trusler.    

Fra 2012-2014 var der 17 tilfælde af trusler om vold på universitetet, viser den seneste trivselsmåling. 12 af truslerne var fra ”studerende og andre”.

”Der er ofte mange følelser på spil, når de studerende for eksempel føler, de uretmæssigt har fået en lav karakter eller et afslag om at komme ind på drømmestudiet. Det kan være voldsomt at skulle håndtere for medarbejderne”, siger udviklingskonsulent ved CBS, Trine Madsen, til Magasinet Arbejdsmiljø.

Ifølge magasinet har de seneste tre trivselsmålinger afsløret en stigning i antallet af voldstrusler og de ansatte har efterspurgt en forebyggende indsats.

Blandt andet derfor vil CBS fremover registrere episoderne og udsatte personalegrupper vil blive undervist i at forebygge og håndtere trusler og truende adfærd og trusler.

Indsatsen for at forebygge konflikter er en del af en bred indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø på CBS. Kampagnes hovedfokus er forebyggelse af stress og mobning.