06.01.2016
Nyhed

Kort og klart om APV

Sådan kommer man i gang med at lave en arbejdspladsvurdering (APV) og følger op med en handlingsplan, der tager hånd om problemerne.

Af Lasse Højsgaard
Hvorfor APV?
Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

Det handler grundlæggende om at finde ud af:
 • Er der problemer med arbejdsmiljøet?
 • Hvor er problemerne?
 • Hvordan løser I problemerne?Hvem har ansvaret for, at de bliver løst?
 • Hvornår skal I følge op?

Sådan gør I:
 • Undersøg arbejdsmiljøet i virksomheden, og find ud af, om og hvor der er problemer.
 • Beskriv og vurder problemernes omfang og alvor. Find også ud af årsagerne til dem.
 • Inddrag sygefravær. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefravær.

Hvis I har arbejdsmiljøproblemer:
 • Prioriter problemerne, og lav en handlingsplan for dem, der ikke kan løses med det samme.
 • Skriv i handlingsplanen, i hvilken rækkefølge og hvornår problemerne vil blive løst.
 • Følg op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for løsningen.
 • Læg en plan for det videre arbejde for at få et bedre arbejdsmiljø.

Krav til APV-metoden
Der er metodefrihed i forhold til APV’en, men alligevel visse krav, først og fremmest, at:
 • alle bliver hørt
 • man kommer rundt om alle problemstillinger
 • man ved på forhånd, hvordan resultaterne fra kortlægningen skal viderebearbejdes.

APV’en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I får nye maskiner.

Hjælpeværktøjer til APV