27.01.2016
Nyhed

AE-rådet: Udflytninger er symbolpolitik

Mens regeringen udflytter 3.900 statslige job kan besparelser føre til tab af op mod 30.000 arbejdspladser i kommunerne, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Af Thomas Bøttcher

Regeringen vil skabe vækst i hele Danmark. Derfor skal 3.900 statslige arbejdspladser de kommende år flyttes fra København til kommuner i provinsen. Men sammenholdt med, at regeringen vil gennemføre omfattende besparelser, der kan koste op mod 30.000 job, ligner det storstilede udflytningsprojekt mest af alt en afledningsmanøvre. Det mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der har set nærmere på en række af regeringens politiske tiltag.

Regeringen har bl.a. gennemført besparelser i kommunerne og stat via det såkaldte omprioriteringsbidrag og besparelser på kontanthjælpen. Samtidig har Regeringen sænket registreringsafgiften, fastfrosset grundskylden og genindført håndværkerfradraget i en ny version. Og ser man på den geografiske fordeling af regeringens initiativer, tegner der sig et mønster: Tiltagene gavner først og fremmest kommuner, der i forvejen er de bedst stillede.

Eksempelvis vil de 10 kommuner, der får mindst ud af fastfrysningen af grundskylden, blandt andet Brønderslev, Billund og Haderslev, tilsammen få 8 mio. kr. Modsat får alene boligejerne i Gentofte 28 mio., tre gange så meget.

”Når man kigger tallene efter, kan man konstatere, at fastfrysningen af grundskylden i langt overvejende grad går til de nordsjællandske kommuner og til Frederiksberg. Det er ikke noget som den gennemsnitlige borger på Langeland for en krone ud af”, siger Jonas Schytz Juul, analysechef i AE.

Kun tre kommuner får nettotilført job
Omprioriteringsbidraget, som er fastsat i finansloven, rammer omvendt alle kommuner lige meget. Omprioriteringsbidraget betyder, at kommunerne bliver pålagt at spare én pct. af deres budget hvert år frem mod 2019, hvilket svarer til 2,4 mia. kr. om året. I 2016 bliver 1,9 mia. kanaliseret tilbage til kommunerne, men for 2017, 2018 og 2019 har Finansministeriet ikke planlagt nogen tilbageførsel.

”Indtil videre ved vi ikke hvad pengene skal bruges til. Det er jo oplagt at spørge, om de eksempelvis skal bruges til at finansiere skattelettelser”, siger Jonas Schytz Juul

Lægger man alle regeringens tiltag og planlagte besparelser sammen, herunder omprioriteringsbidraget i staten på to pct., når AE frem til, at de samlede besparelser vil løbe op i 7,5 mia. kr. og koste næsten 30.000 arbejdspladser.

Og holder man besparelserne op mod udflytningen af statslige arbejdspladser, vil kun tre kommuner opleve en nettotilførsel af job, nemlig Næstved, Sønderborg og Ringsted. De øvrige 95 kommuner står til at miste job.

”Under dække af en række tiltag i Finansloven siger man, at der skal gang i væksten i hele Danmark. Men nettoeffekten er jobtab i langt de fleste kommuner. Og man nedprioriterer den kommunale velfærd og gennemfører samtidig skattelettelser, der er målrettet Nordsjælland og de rigeste familier i Danmark”.