"Der bliver slet ikke gjort nok for at komme uligheden til livs", mener Camilla Gregersen, formand i Dansk Magisterforening, efter at regeringen har fjernet både barselsfonden for selvstændige og indskrænket kravene til den kønsopdelte lønstatistik, så især mindre virksomheder ikke længere skal bidrage til statistikken.
05.02.2016
Nyhed

Slut med selvstændiges barselsfond og udvidet lønstatistik

Fonden, der skulle finansiere barsel til selvstændigt erhvervsdrivende, er droppet. Det samme er kravet om åbne, kønsopdelte lønstatistikker for virksomheder med 10 ansatte eller flere. DM-formand Camilla Gregersen kalder det en "kæp i hjulet" for blandt andet ambitionerne om at være et stærkt iværksætterland, at det bliver mindre attraktivt for kvinder at være selvstændige.

Af Pernille Siegumfeldt

Et flertal bestående af DF, V, LA og Konservative har netop rullet to love tilbage, stik imod DM´s og andres anbefalinger.

1. april er det slut med fonden til udligning af barsel for selvstændigt erhvervsdrivende. Fonden har siden 2006 udbetalt en lønrefusion til selvstændige på barselsorlov, op til 31 uger for kvinder og op til 23 for mænd.

Men regeringen har valgt at rulle retten til den ekstra kompensation, som barselsfonden garanterede oven i dagpengene, tilbage. Går man på orlov fra 1. marts og frem, vil man derfor kun være berettiget til dagpenge, hvilket kan betyde en indtægtsnedgang på op til 54 kroner i timen for en selvstændig far eller mor på barsel.

LÆS OGSÅ: Regeringen genindfører den lov, som virksomhederne blæste på

Meget dyrt
Ophævelsen sker, ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), fordi den ikke fungerede efter hensigten.

”Vi har forsøgt at lave nogle beregninger af, om det er muligt at lave en forsikringsordning, som dækker selvstændige og som er meningsfuld. Det er vores konklusion, at hvis det skal gøres, bliver det for en meget snæver kreds, og så bliver det en meget dyr ordning”, udtalte beskæftigelsesministeren inden jul til Ritzau.

DM´s formand Camilla Gregersen mener, at tilbagerulningen af barselsfonden for de selvstændige gør det mindre attraktivt for kvinder at springe ud som selvstændige.

"Danske kvinder ligger absolut i bunden, når det gælder andelen af unge selvstændige erhvervskvinder. Vi går glip af et enormt potentiale, når de innovative danske kvinder vælger karrieren som selvstændig fra. For mig at se stikker det en kæp i hjulet for de ambitioner, vi ellers hører fra politisk hold om, at Danmark skal være med forrest, hvad angår iværksætteri og innovation", påpeger DM-formanden.

Valid, men værdiløs
Ophævelsen af barselsudligningsordningen er ikke det eneste tilbageslag for ligestillingen. I går vedtog samme flertal i Folketinget at rulle de ændringer tilbage i loven om kønsopdelte lønstatistikker, som SR-regeringen indførte.

Den forrige regering gjorde det til et krav, at virksomheder skulle offentliggøre en kønsopdelt lønstatistik for deres medarbejdere. Samtidig øgede man antallet af virksomheder, der var omfattet af loven. Hvor den før omfattede 2500 virksomheder med over 35 ansatte, blev dækningen udvidet til at omfatte arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere, i alt 12.000 virksomheder.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen forklarede på et samråd i Folketingets ligestillingsudvalg i december, at en statistik med kun 10 medvirkende ”muligvis vil være valid, men den kan også være fuldstændig værdiløs.”

Den udlægning køber Camilla Gregersen dog ikke. Hun mener, at det er med til at undergrave arbejdet med at udligne lønforskellene mellem mænd og kvinder, at regeringen nu fjerner de udvidede kønsopdelte lønstatistikker.

"Vi ved, at åbenhed og statistikker er effektive redskaber, når det gælder om at komme uligelønnen til livs. Derfor er det meget kedeligt, at endnu færre virksomheder med den nye lov er forpligtet til at lave kønsopdelte lønstatistikker. Der bliver slet ikke gjort nok for at komme uligheden til livs", siger hun og uddyber:

"Det bekræftes af de internationale opgørelser, der viser, at det desværre går i den gale retning med uligeløn herhjemme. Danmark indtager nu en skuffende 20. plads i EU, når det gælder uligeløn. Der er brug for mere drastiske initiativer og ikke tilbagerulninger. Fx mener jeg, at der bør indføres mere konsekvente sanktioner overfor de virksomheder, der ikke overholder loven".