09.02.2016
Nyhed

Organisationer angriber sessionslogning

Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund, Retspolitisk Forening, Advokatsamfundet og 21 andre organisationer har sendt et protestbrev mod regeringens planer om at genindføre – og udvide – logningen af danskernes adfærd på internettet.

Af Tobias Dinnesen

Det er ”juridisk betænkeligt”, at regeringen – sammen med et flertal i Folketinget – vil genindføre og udvide den sessionslogning, som den forrige regering ellers vedtog at nedlægge i 2014.

Det mener 25 organisationer – herunder også Dansk Magisterforening (DM) – som i et brev til justitsminister Søren Pind (V) opfordrer regeringen til at droppe forslaget.

”Vi ønsker med dette brev at udtrykke vores bekymring for dels det påtænkte forslag om at udvide overvågningen af danske borgere og virksomheder, dels den hastige proces som tidsplanen for det påtænke forslag indebærer”, skriver afsenderne blandt andet i brevet, som kan læses i sin fulde form her.

Dyrt og juridisk betænkeligt

De 25 organisationer baserer deres grundlæggende bekymring på, at forslaget skulle være ”juridisk betænkeligt”, da EU-domstolen, ifølge organisationerne, i 2014 underkendte en så omfattende logning, fordi det ”var i strid med borgernes grundlæggende rettigheder”.

Derudover mener afsenderne af brevet, at det, der nu er blevet foreslået, går langt videre i både omfang og indhold end det direktiv, der tidligere er blevet underkendt af EU-domstolen.

Samtidig forudser organisationerne, at forslaget vil medføre ”betydelige udgifter til investeringer i udstyr og tilretning af systemer” på tværs af telebranchen, som skal håndhæve regeringens krav om, at alle danskeres trafik på både mobiltelefoner og deres andre computere og devices skal ”logges” – altså registreres og gemmes.

Uklart grundlag
Den sidste anke lyder, at beslutningen, ifølge de 25 underskrivere, er blevet truffet på et uklart grundlag – især med tanke på, at det er personfølsomme, og dermed private, oplysninger, der skal registreres.

Samtidig kan man omgå logningen ved at bruge fx en VPN-forbindelse (opkobling til internettet via en anden computer/server, så din datatrafik er skjult/anonym, red.) eller ved at bruge offentligt tilgængelige computere hos forskningsinstitutioner, biblioteker eller foreninger, som ikke er omfattet af reglerne om logning.

”Dertil kommer, at det fortsat er uklart, hvordan en markant øget overvågning og logning af borgernes internetadfærd vil kunne give en reel værdi i relation til den kommunikation, der foregår via internettet, og hvad der reelt har ændret sig afgørende siden afskaffelsen af logningsreglerne i 2014”, skriver de i brevet.

Savner en grundig udredning
Målet med brevet er dermed at få justitsministeren til at genoverveje beslutningen om at haste sessionslogningen igennem Folketinget, især fordi ”det er afgørende at sikre proportionalitet mellem mål og middel”, når en så omfattende overvågning af danskernes adfærd vedtages.

Organisationerne skriver samtidig, at de gerne stiller sig til rådighed for at bidrage til, at beslutningsgrundlaget bliver så velfunderet som muligt.

”Vi vil derfor på det kraftigste appellere til justitsministeren om at udsætte revisionen af logningsreglerne og i stedet igangsætte en grundig udredning af både de juridiske, tekniske og økonomiske aspekter af forslaget”, lyder appellen fra de 25 organisationer.

DM: Et angreb på frihedsrettighederne
Camilla Gregersen, DM’s formand, har skrevet under på brevet på vegne af DM. Og hun er ikke i tvivl om, hvorfor sessionslogning er en dårlig idé.

”DM er medunderskrivere på brevet til justitsministeren, fordi logning vil udgøre en barriere for teknologisk udvikling og digitalisering, som er helt essentielt for udviklingen på det akademiske arbejdsmarked”, siger hun og uddyber:

”Men lige så vigtigt er det, at vi siger fra overfor angreb på frihedsrettighederne. Masseovervågning af alle borgere hører ikke hjemme i et retssamfund”.

De 25 organisationer, som har sendt brevet til justitsministeren:          

 • Dansk Magisterforening
 • PROSA – Forbundet af it-professionelle
 • IT-Branchen
 • DI Digital
 • Dansk Metal
 • Bitbureauet
 • Teleindustrien
 • HORESTA
 • Forbrugerrådet Tænk
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Retspolitisk Forening
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Journalistforbund
 • Dansk Energi
 • Advokatsamfundet
 • Danhostel
 • DANSK IT
 • Campingrådet
 • Justitia
 • IT-Politisk Forening
 • SAMDATA/HK
 • Amnesty
 • Danmarks Restauranter og Cafeer
 • IDA (Ingeniørforeningen)
 • KLID (Kommercielle Linux-interessenter i Danmark)