Tegning: Claus Bigum
09.12.2016
Nyhed

Kvinde – få styr på din pension

Kvinder er det svage køn, når det kommer til pension. De interesserer sig mindre for pension og risikerer en fattigere pensionisttilværelse end mænd. Hver gang en mand i 40’erne har sparet 100 kroner op til pension, har en jævnaldrende kvinde kun sat 77 kroner til side. Her er seks gode råd til kvinder om pension.

Af Lærke Cramon
Start tidligt
Du kan nærmest ikke begynde at spare op til din pension for tidligt. Særligt ikke som kvinde, da kvinder er dårligere stillet end mænd i forhold til pension. Kvinder lever længere, men forlader samtidig tidligere arbejdsmarkedet. Det betyder, at kvinders pension skal række længere end mænds. Problemet er dog, at kvinder generelt har en lavere pensionsopsparing end mænd. Årsagen er blandt andet, at kvinder stadig tjener mindre end mænd, og at arbejdsgiverens indbetaling til arbejdsmarkedspensionen helt stopper eller mindskes i perioder med barsel og deltid. Alt dette betyder, at kvinder risikerer en fattigere alderdom end mænd. Derfor er det en god idé at begynde at spare op, så snart du har luft i økonomien. Blot 500 kroner – sat ind, mens du er ung – kan med tiden og renters rente blive til mange penge. Og indbetalingen kan nemt sættes på pause, hvis du fx får børn, og det økonomiske råderum i perioder ædes op af udgifter til flyverdragter og fodboldstøvler.

Del barslen
De fleste har en overenskomstsikret ret til seks måneders barsel med fuld løn. I de seks måneder indbetaler din arbejdsplads til din arbejdsmarkedspension helt som normalt. Rigtigt mange familier føler sig ikke klar til at sende deres barn i vuggestue efter bare seks måneder og forlænger derfor barslen ud over den arbejdsgiverbetalte periode. Af de 271 barselsdage, danske familier i gennemsnit benytter sig af, bliver kun de 30 taget af mænd. Det betyder, at rigtigt mange kvinder efter seks måneders barsel overgår til barselsdagpenge, hvor arbejdspladsens pensionsindbetaling stopper. Som kvinde skal du derfor være opmærksom på, at hver gang du modtager barselsdagpenge, opstår der “huller” i din indbetaling til pension. Får du fx tre børn, og overgår du til barselsdagpenge tre gange, går det hårdt ud over din pension. Derfor ville det måske være en god idé at dele barslen lige.

Lad far gå på deltid

Når børnene bliver større, er det igen kvinderne, der er tilbøjelige til at gå på deltid for at få familiens hverdag til at hænge sammen. Ifølge Danmarks Statistik er 35 procent af de danske kvinder på deltid, mens kun 16 procent af mændene går ned i tid. Måske er en del af forklaringen, at det stadigvæk er kvinderne, der står for mest af det huslige arbejde. Eller at mænds løn generelt er højere, og at man derfor er tilbøjelig til at vurdere, at det er bedst for familiens økonomi, hvis kvinden går ned i tid. Uanset forklaringen medfører en deltidsløn et lavere bidrag til arbejdsmarkedspensionen, og hvis du er på deltid i flere år, fx mens børnene er små, risikerer du at miste mange pensionskroner. Måske skulle I overveje, om ikke også din mand skulle tage en periode på deltid?

Drej pensions­rådgiverens hoved

Hvis du og din mand mødes med jeres pensionsrådgiver, vil rådgiveren som regel råde jer til at lave en pensionsordning til den højestlønnede, da I så vil kunne få nogle flere fradrag, fx i forhold til topskat. Da mænd statistisk set tjener mere end kvinder, vil det altså typisk være din mand, der rådes til at spare mest op til pensionen. Her handler det om at få pensionsrådgiveren til at forstå, at I ikke er mødt op for at spekulere i skattefradrag. For i sidste ende kan et topskattefradrag være peanuts, i forhold til om du som kvinde får udlignet nogle af de “huller”, der kan være opstået i din pensionsindbetaling i perioder, hvor du fx har været på barsel eller ansat på deltid.

Del pensionen ved skilsmisse
Ja, det er både uromantisk og hamrende usexet at tale om, hvad der skal ske, hvis du og din partner går fra hinanden. Men man hører desværre alt for ofte folk sige, at de ville ønske, de havde aftalt den slags, før de blev skilt. Det gælder også, når det handler om pension. Sæt nu, at du ikke fik drejet pensionsrådgiverens hoved, da I skulle tale pensionsordning, og at din mand endte med at spare meget mere op til pension end dig. Du troede måske, at I skulle dele pengene, når I gik på pension, men nu er I blevet skilt, og din eksmand løber med den fede pensionsopsparing, mens du står tilbage med en meget lille en. Det ville være både ærgerligt og urimeligt, og derfor er det altid en god idé at skrive ind i pensionsordningen, at den skal indgå i bodelingen ved skilsmisse. Ellers risikerer du, at din eksmand løber med det hele. Som udgangspunkt tager et ægtepar nemlig hver sin pension med sig ved skilsmisse.

Tilpas din pension løbende
Desværre har kvinder ikke kun færre penge mellem hænderne, når de forlader arbejdsmarkedet. De interesserer sig også langt mindre for deres pension. Hver fjerde kvinde ved ikke, hvad hun indbetaler til pension, hvorimod kun hver ottende mand svarer, at han ikke ved, hvor mange penge han sparer op. Det væsentligste råd, man kan give kvinder, er derfor, at de skal begynde at interessere sig for deres pension og løbende tilpasse den deres situation. På PensionsInfo.dk kan du se, hvor meget du får i pension, alt efter hvornår du går på pension, og hvor meget du indbetaler. Med din nuværende indbetaling kan du altså se, hvor mange penge du vil have til rådighed, hvis du fx går på pension som 67-årig. Det forudsætter, at du har gjort dig nogle tanker om, hvad det er for et liv, du vil leve som pensionist. Hvis du vil rejse, spille golf og give masser af gaver til venner og familie, skal der måske skrues lidt på indbetalingen.

Kilder: Kenneth Petersen, medlems- og markedschef i MP Pension, og Morten Holm Steinvig, fuldmægtig i Penge- og Pensionspanelet, samt www.forsikringogpension.dk