30.08.2016
Nyhed

Nyuddannedes dagpenge står igen for skud

I 2015 leverede de nyuddannede finansieringen af forbedringer andre steder i dagpengesystemet, og i forbindelse med regeringens netop offentliggjorte 2025-plan står de nyuddannede endnu en gang til at bidrage til investeringer andre steder.

Af Tobias Dinnesen
Det står egentlig bare som en lille sætning i de mange sider, som regeringens 2025-plan. Men det blev ikke nævnt, da eksempelvis Lars Løkke Rasmussen holdt pressemøde tirsdag morgen.

Men i gennemgangen af de mange forslag til finansieringen af alt fra skattelettelser til fradrag for investeringer i forskning ude i de private virksomheder står det klart, at de nyuddannede endnu en gang skal levere penge til fælleskassen, efter at de sidste år måtte se dimittendsatsen, altså de nyuddannedes dagpengesats, blive beskåret.

Akademikerne, som er paraplyorganisationen for alle de akademiske fagforeninger, frygter, at forslaget om, at de studerende ikke skal have ret til dagpenge i den første måned efter endt uddannelse, kan have vidtrækkende konsekvenser for hele dagpengesystemet.

"Hvis man indfører en karensmåned for alle dimittender, frygter jeg, at mange af de unge ikke vil komme ind i dagpengesystemet. Det vil på sigt underminere en af grundstenene i den danske flexicurity-model. Tilgangen af nye medlemmer til a-kasserne kommer fra de nye unge på arbejdsmarkedet, hvoraf hovedparten i dag melder sig ind som studerende med mulighed for at få dagpenge umiddelbart efter afsluttet uddannelse", forklarer Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, som får opbakning fra Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening:

"Man får ikke de studerende hurtigere i job ved, at man fjerner det økonomiske sikkerhedsnet, når de lige har færdiggjort deres uddannelse. Det skaber kun uro og utryghed."

FTF: Det er et dobbelt angreb på de unge, som tager en uddannelse

Andre dele af fagbevægelsen ser på samme måde som Akademikerne store problemer med regeringens forslag om at indføre en måned uden forsørgelse for de nyuddannede, som ikke går direkte ud i et job.

Bente Sorgenfrey, som er formand for FTF, der er hovedorganisation for alt fra Danmarks Lærerforening til Dansk Sygeplejeråd og Finansforbundet, er ligesom sin kollega i Akademikerne ikke imponeret over regeringens forslag.

"Sammen med regeringens forslag om at beskære SU til de uddannelsessøgende med 1.700 kr. om måneden er der tale om et dobbelt angreb på de unge, der tager en videregående uddannelse. Derudover er det uforståeligt, at man nu vil gå direkte imod både anbefalingerne fra Dagpengekommissionen og den tidligere dagpengeaftale mellem regeringen, S og DF", siger hun.

Dagpengekommissionen anbefalede at fastholde den nuværende dimittendordning
FTF henviser i en pressemeddelelse til, at dagpengekommissionen kaldte dimittendordningen en fødekæde til a-kassesystemet, som gør det attraktivt at forsikre sig mod ledighed for de studerende, men som samtidig også afholder de nyuddannede fra at søge over i kontanthjælpssystemet, hvor de, ifølge kommissionen, ikke hører hjemme.

Derfor er det også uforståeligt for både FTF, Akademikerne og Dansk Magisterforening, at regeringen nu vælger at ændre på en ordning, som, ifølge dem, er med til at sikre systemets fremtid.

"Det er uacceptabelt, at regeringen vil indføre en karensmåned for alle dimittender. Forslaget kommer mindre end 1 år efter, at Dagpengekommissionen kom med sine anbefalinger, som regeringen og Dansk Folkeparti sammen med Socialdemokraterne fulgte i et historisk hurtigt forlig om dagpengesystemet. Nu vælger regeringen - som et finansieringsbidrag til 2025-planen - at ændre på en af de grundlæggende præmisser i Dagpengekommissionens anbefalinger. Det rokker ved vores tillid til holdbarheden af de politiske forlig, regeringen indgår", siger Lars Qvistgaard, Akademikernes formand.