29.04.2016
Nyhed

Evas arv

Op imod 10.000 km små vandløb skal ud af vandplanerne, lyder det i landbrugsaftalen. Vandløbsfolk frygter nye bryderier med lodsejere.

Af Thomas Bøttcher

Eva Kjer Hansens (V) plan om at pille op imod 10.000 km små og ”forhadte” vandløb ud af vandplanerne blev efter konservativ indgriben sendt til hjørne kort før landbrugsaftalens indgåelse. 

Men ifølge aftaleteksten skal alle vandløb med et opland på under 10 km2 inden 2017 underkastes en faglig vurdering ”på baggrund af opdaterede faglige kriterier for, hvornår vandløb er flade, smalle og gravede eller har begrænset økologik potentiale og derfor ikke bør indgå i vandområdeplanerne”.

Det er endnu uvist, hvem der skal foretage vurderingen, og hvad de præcise kriterier bliver. Men når vurderingen foreligger, skal resultatet forbi de lokale vandråd, der er sammensat af interesseorganisationerne. Deres indstilling går videre til ministeriet, der træffer den endelige beslutning om, hvilke vandløb der skal udgå af planerne.

Faglig revision
At der fra politisk hold er store forventninger til den faglige revision af de små vandløb, afspejler sig i, at der er afsat hele 50 mio. kroner til opgaven. Spørgsmålet er så om og i hvilket omfang – som det sås med tilblivelsen af landbrugspakken – at det faglige arbejde vil blive politisk farvet.

Hvor Eva Kjer Hansen forventede, at man kunne deklassificere 6.000 km af de 10.000 km, har Rasmus Jarlov (K) efterfølgende sagt, at det ”primært” vil dreje sig om ganske få ”kunstige afvandingskanaler, som eventuelt fejlagtigt måtte optræde i vandplanerne”.

Hårdt mishandlede
Men det Jarlov afgrænser til få vandløb, kan måske - med de rette øjne - dreje sig om, ja, 6.000 km. Det vurderer Bent Lauge Madsen, biolog og en af Danmarks førende vandløbseksperter.

"Går man efter vandløbslovens definition, skal alle vandløb, der har en naturlig oprindelse eller ikke beviseligt er kunstige, betragtes som naturlige. Men selv naturlige vandløb kan ligne kunstige afvandingskanaler. Og mange af de pågældende 10.000 km små vandløb, der faktisk har potentiale til at opnå en god økologisk tilstand, ser i dag triste og hårdt mishandlede ud", vurderer han.