08.04.2016
Nyhed

Dramatisk kampvalg om olien i MP Pension

384 stemte for, 385 imod, syv stemte blank. AnsvarligFremtid var et mulehår fra at få sin opfordring til at udfase de mest risikable fossile investeringer igennem på MP Pensions generalforsamling. Pensionskassens mener allerede, at pensionskassens klimakurs er mere ambitiøs end det AnsvarligFremtid lægger op til.

Af Pernille Siegumfeldt

Der var kamp om et enkelt ord og en afstemning tæt på dødt løb, da MP Pensions generalforsamling torsdag aften – på tredje forsamling i træk – skulle tage stilling til, om pensionskassen skal arbejde for at afvikle sine 100 mest etisk problematiske og økonomisk højrisikable investeringer i kul, olie og gas.

Bag forslaget står netværket AnsvarligFremtid.

Sidste år fik samme anbefaling fra netværket et solidt flertal af stemmerne. I år gik det anderledes. 384 stemte for, 385 imod, mens syv stemte blank.

For overhovedet at kunne bringe forslaget til afstemning forlangte dirigenten et enkelt ord ændret. Ifølge lov om finansiel virksomhed må en generalforsamling ikke ”forpligte”, højst ”anbefale”, en bestyrelse at droppe investeringerne i kulindustrien og i de højrisikable udvindingsprojekter i Arktis, i tjæresand og i dybhavsboringer. Det slog dirigent Lars Svenning Andersen fast.

Vidtgående og visionær
Siden generalforsamlingen i MP Pension sidste forår er der valgt nye medlemmer til flere pladser i bestyrelsen, og i januar vedtog den nye bestyrelse en hensigtserklæring om, at pensionskassens investeringspolitik skal understøtte målene i klimaaftalen fra Paris.

Ifølge erklæringen skal MP Pension udøve såkaldt ”aktivt ejerskab”, f.eks. i de omstridte fossilselskaber, og på den måde presse på for en grøn omstilling, så den globale opvarmning ikke overstiger de maksimale to grader.

Med den nye klimakurs er MP Pension faktisk mere vidtgående og visionær end det, AnsvarligFremtid lægger op til. Det sagde bestyrelsesformand Egon Kristensen fra talerstolen.

”Det er uambitiøst kun at fokusere på de fossile selskaber. De udgør under én pct. af MP Pensions samlede investeringer. Vores politik gælder hele porteføljen. Vi er helt enige med AnsvarligFremtid i, hvad det er for nogle klimaudfordringer, verden står overfor. Vi er også indstillet på at tage et medansvar, og derfor har vi indarbejdet klimaaftalen i vores nye investeringspolitik. Vi har til gengæld ikke set nogen dokumentation for, at frasalg med garanti gavner miljøet”, sagde Egon Kristensen.

Ingen solnedgangsklausul
Lektor på Københavns Universitet Thomas Meinert Larsen, der repræsenterede AnsvarligFremtid på generalforsamlingen, roste bestyrelsen for, at den - i modsætning til den tidligere bestyrelse - lytter til sine medlemmer og retter sin investeringskurs ind efter klimaaftalen i Paris, som kun det andet pensionsselskab i verden. Thomas Meinert var derimod dybt skeptisk overfor, at MP bibeholder et aktivt ejerskab i den fossile industri.

”Erfaringen viser, at de store pensionskasser gang på gang stemmer nej til klimavenlige initiativer i de store selskaber. Derfor vil jeg gerne have MP´s bestyrelse til at forklare: hvad tror I, I kan opnå med et aktivt ejerskab? Hvad sker der, hvis I ikke får det, I ønsker - og er der en ”solnedgangsklausul”, så I trækker stikket, fx i 2018, hvis dialogen ikke bærer frugt,” spurgte Thomas Meinert Larsen.

Det lykkedes ikke for AnsvarligFremtids talsmand at få bestyrelsesformand Egon Kristensen til at udstede nogle garantier.

Til gengæld følte andre i bestyrelsen sig kaldet til at komme Ansvarlig Fremtid i møde fra talerstolen.

Bestyrelsens hensigtserklæring er ikke uden betydning, fastslog Per Clausen, tidligere folketingsmedlem for enhedslisten, nuværende byrådsmedlem i Aalborg Kommune og ny i MP Pensions bestyrelse.

”Jeg opfatter hensigtserklæringen som stærkt forpligtende og også som en optrapning af indsatsen på klimafronten. Der er opstået lidt forvirring, fordi jeg tidligere har givet støtte til forslaget fra AnsvarligFremtid. Det skyldes, at det blev fremsat, inden MP´s bestyrelse formulerede sin nye klimakurs, og jeg ser ikke en modsætning imellem forslagene”, sagde Per Clausen.

Et andet nyt bestyrelsesmedlem Magnus Pedersen, udtalte også en indirekte støtte til Ansvarlig Fremtid.

”Det kan være vanskeligt at sige allerede nu, hvornår MP Pension ikke længere skal støtte Exxon eller hvornår det bliver for meget op ad bakke at udøve aktivt ejerskab i f.eks. Mærsk. Men de spørgsmål, som Ansvarlig Fremtid rejser, er netop dem, vi skal til at stille os selv i bestyrelsen”, pointerede Magnus Pedersen.

AnsvarligFremtid pegede efter generalforsamlingen blandt andet på netop Exxon Mobile som et eksempel på et selskab, som har tilkendegivet, at det ikke vil indrette sig efter Paris-aftalen, og så nytter et aktivt ejerskab næppe det store, mener Thomas Meinert Larsen.

"Vi og medlemmerne må derfor fastholde bestyrelsen i, at fører det aktive ejerskab overfor fossil-selskaberne ikke til, at selskaberne inden udgangen af 2018 har en forretningsmodel, som er forenelig med Paris-aftalen, så skal man afvikle investeringerne i disse selskaber", understregede han.

Et andet forslag fra Ansvarlig Fremtid vandt stor opbakning torsdag aften i Esbjerg, også fra MP´s bestyrelse. 709 stemte for og 38 imod, at bestyrelsen fremover årligt skal redgøre skriftligt for, hvordan den praktiserer sit aktive ejerskab i kul-, olie- og gasindustrien for at sikre, at selskabernes praksis er forenelig med Paris-aftalen.