21.04.2016
Nyhed

Besparelser på DPU: Mindre vejledning og større hold

De omfattende besparelser på Aarhus Universitet kommer til at ramme de studerende på DPU, som kan se frem til mindre individuel vejledning, større hold og mindre af både intern og ekstern censur.

Af Tobias Dinnesen
Selv om Aarhus Universitet endnu ikke har meldt en samlet plan ud for, hvordan universitetet vil imødegå besparelserne på uddannelsesområdet, som kommer til at koste universitetet 300 mio. kr. i årene frem mod 2019, så er processen alligevel langt på nogle af fakulteterne.

Det fik de studerende på DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet - onsdag eftermiddag syn for sagen på, da Studienævnet og De Studerendes Råd (DSR) havde arrangeret et stormøde på DPU's campus i Emdrup, som også blev streamet live i Aarhus.

Både institutleder Claus Holm og studieleder Eva Silberschmidt Viala var mødt op for at tage dialogen med de studerende og ansatte ved DPU, som - udover en bachelor i uddannelsesvidenskab - primært udbyder kandidatuddannelser.

Claus Holm forklarede foran mellem 150-200 studerende og ansatte i både Aarhus og Emdrup, hvordan en kombination af fremdriftsreformen, dimensionering, et ændret taxameter og den seneste besparelse i universiteternes basisbevillinger samlet udgør en stor udfordring på tværs af hele Aarhus Universitet.

"Det er selvfølgelig ikke en situation, vi har ønsket, men det giver anledning til at kigge på, hvordan vi gennemfører de her relativt omfattende besparelser på DPU's uddannelser på en pædagogisk og fagligt forsvarlig måde", sagde han.

Dialog med de studerende
Allerede den 5. april orienterede ledelsen om processen med at få enderne til at mødes på instituttet i en meddelelse på instituttets intranet under overskriften "Pejlemærker for besparelser på DPUs uddannelser".

Og flere af de pointer, som ledelsen fremførte i den orientering, gik igen, da Claus Holm orienterede de fremmødte om situationen på instituttet.

Besparelserne vil nemlig komme til at betyde færre timer til koordination, meget mindre brug af individuel vejledning (frem over primært i forbindelse med bachelorprojekter og specialeskrivning), større hold og mindre både intern og ekstern censur, som skal nærme sig minimumskravene.

Derfor skal ledelsen sammen med de ansatte og de studerende forsøge at finde svaret på, hvordan man i den nuværende situation kan sikre, at DPU fortsat leverer uddannelser af høj kvalitet samtidig med, at den enkelte studerendes behov adresseres.

"Svaret er ikke givet på forhånd, men svaret lige nu er, at vi sammen med de studerende og de faglige miljøer skal gentænke den pædagogiske praksis", forklarede Claus Holm.

Omfattende arbejde
Studieleder Eva Silberschmidt Viala forsøgte at forklare, hvilken udfordring, DPU står over for lige nu, ved at opstille forskellige scenarier, som de studerende vil være nødt til at forholde sig til.

Et eksempel var, at hvis et hold på 50 studerende får en times individuel vejledning hver, så koster det 75 arbejdstimer hos en underviser, som kunne være brugt på 18 forelæsningstimer eller 30 workshoptimer.

Det er den type regnestykke, som de studerende bliver nødt til at kigge nærmere på, når de bliver inviteret med ind i maskinrummet for at være med til at prioritere, hvordan DPU bruger sine ressourcer frem over.

"Hvad er vigtigst? Èn times individuel vejledning eller 18 forelæsningstimer? I kan være med til at tilrettelægge det, men det kræver selvfølgelig, at I har det indblik i, hvad tingene koster, som vi fremlægger her", sagde hun.

Glade arrangører
Både de studerende, der havde været med til at arrangere mødet, samt ledelsen udtrykte begejstring for de studerende og ansattes engagement i DPU's udvikling fremadrettet.

Spørgelysten var da også stor, da ledelsen gav ordet frit og måtte parere spørgsmål om alt fra, hvad konsekvenserne bliver af mindre individuel vejledning, til hvordan de studerende skal tage spareplanen seriøst, når der samtidig for nylig er blevet taget initiativ til et Center for Skoleforskning til 65 mio. kr.

Som svar på sidstnævnte spørgsmål forsikrede Claus Holm dog om, at det ikke havde noget med den nuværende sparerunde at gøre, da pengene kommer dels fra en masse forskellige undersøgelser, som DPU i forvejen laver og leverer til især det politiske niveau, ligesom der er tale om en ekstra bevilling på 20 mio. kr. fra universitetets ledelse til det, som Claus Holm kalder en kerneopgave for DPU.

Til gengæld håbede han på, at der også bliver plads til et andet perspektiv i debatten, når DPU når lidt længere hen i processen med at håndtere de nuværende besparelser.

"Det er ærgerligt, at vi på grund af situationen primært taler om økonomi, men det her handler også om, hvordan vi kan blive bedre", forklarede han.