Efteråret byder fx på forhandlinger om en ændring af fremdriftsreformen, om grønthøsterbesparelser på uddannelsesområdet, og til oktober den længe ventede rapport fra dagpengekommissionen.
23.09.2015
Nyhed

Ny formand: DM skal sætte en kvalitets-dagsorden

Kvaliteten smuldrer. På uddannelserne, i dagpengesystemet og for så vidt angår arbejdsmiljøet. DM skal være garant for, at diskussioner om indhold fylder lige så meget som diskussioner om økonomi og struktur, siger Camilla Gregersen. 1. Januar er hun DM formand.

Af Pernille Siegumfeldt

Frem til 1. januar er hun konstituteret på posten. I går blev hun endeligt udpeget til ny formand for DM med virkning fra årsskiftet. Men den politiske sæson er for længst skudt i gang for Camilla Gregersen, 38 år og cand.mag. i socialvidenskab og pædagogik.

Efteråret byder fx på forhandlinger om en ændring af fremdriftsreformen, om grønthøsterbesparelser på uddannelsesområdet, og til oktober den længe ventede rapport fra dagpengekommissionen.

For den kommende formand er der én dagsorden, som DM skal være med til at fremme i alle diskussionerne: Kvalitet.

”Økonomi og struktur kommer alt for let til at være dominerende i mange spørgsmål. DM skal sikre, at spørgsmål om kvalitet, indhold og dannelse også bliver vendt, før der træffes beslutninger. Det ser jeg som en af mine vigtigste opgaver,” siger Camilla Gregersen.

Hun blev udpeget til formandsposten uden en modkandidat og med opbakning fra en samlet hovedbestyrelse i DM. Og selv om udnævnelsen kun er én dag gammel, har hun et klart bud på, hvad de tre politiske vigtigste sager bliver i perioden, der kommer:

Mere skade end gavn
”Arbejdsmiljøet er under pres over alt, i private og offentlige virksomheder, som har afskaffet højeste arbejdstid og på uddannelsesstederne, hvor medarbejderne kæmper med forringede arbejdstidsaftaler. Arbejdsintensiteten er desuden steget så voldsomt, at det psykiske arbejdsmiljø lider, og samtidig står der dygtige ledige uden for, som vil gøre alt for at komme ind.  Derfor skal DM kæmpe for, at arbejdstiden ikke eksploderer samt flere faste ansættelser,” mener Camilla Gregersen.

De studerende vil også fortsat være en mærkesag, ifølge DM´s kommende formand.
”Skiftende ministre indfører mærkværdige incitamentsstrukturer, som gør mere skade end gavn. Uddannelseskvaliteten er under angreb af fremdriftsreform og nedskæringer og de kandidater, der kommer ud, kan risikere at være dårligere klædt på til at tænke nyt og kritisk, hvilket vi ellers har levet højt på i det her land. Det er et kæmpe problem, som vi hele tiden skal adressere,” pointerer Camilla Gregersen.

Endelig peger hun, ikke overraskende, på, at en løsning på dagpengeområdet er hende magtpåliggende.
”Flere og flere DM´ere arbejder på atypiske vilkår, som freelancere, deltidsiværksættere og projektansatte, uden at reglerne for dagpenge er fulgt med. Det skal vi have en løsning på. Og så er jeg meget opsat på, at dimittendernes vilkår ikke bliver forringede i dagpengesystemet. De er fødekæde ind i a-kasserne og utroligt vigtige at bekymre sig om, hvis man som jeg mener, vi skal undgå, at den kollektive forsikringsmodel bryder sammen.”