21.09.2015
Nyhed

Ekspert: God idé at styrke embedsværket

Embedsmænd kan have stor gavn af både et kodeks og en retschef i øverste offentlige ledelseslag. Det siger professor i forvaltning, Hanne Foss Hansen, i en kommentar til Bo Smith-udvalget. DM bakker også op om anbefalingerne

Af Pernille Siegumfeldt

Selv om antallet af sager om et politiseret embedsværk synes at have stået i kø de senere år, er der ikke sket en stigning i 30 år.
Det konkluderer Bo Smith-udvalget i sin rapport om det danske embedsværk, som blev offentliggjort i dag.

Alligevel er der brug for en løbende diskussion, både af hvordan embedsmænd skal forvalte deres rolle men ikke mindst af, hvordan den faglige og lovlydige sagsbehandling sikres bedst muligt.
Det mener professor i forvaltning ved Københavns Universitet Hanne Foss Hansen, og hun ser på den baggrund et potentiale i flere af udvalgets anbefalinger.

”En retschef, som bliver højt placeret, kan være en rigtig god idé, hvis det bliver konkret udfoldet og medarbejderne bruger det rigtigt. Det er under alle omstændigheder vigtigt at pointere over for medarbejderne i en kommune eller i et ministerium, at god embedsførelse bliver højt prioriteret, og at der er et sted, man kan søge ekspert-rådgivning i tvivlstilfælde”, siger Hanne Foss Hansen.

Et kodeks for god embedsførelse er ikke noget, Bo Smith-udvalget har opfundet. Men derfor kan det alligevel være en god idé at sætte fokus på de regler og normer, der gælder for embedsmænd, mener professoren.

”Der kommer jo hele tiden nye generationer af akademikere ind i statsforvaltningen og i kommunerne, og derfor er der også brug for løbende at diskutere, hvordan embedsværket må og skal agere, og hvornår det er på sin plads at sige fra”, uddyber Hanne Foss Hansen.

Forstå begge veje

I DM ser man også positivt på det initiativ, som Djøf tog med Bo Smith-udvalget i 2014.

”Vi ser jo, at der i forskellige sager bliver rejst kritik af embedsmænds ageren i sager, som også har politisk og mediemæssig bevågenhed. DM repræsenterer mange offentligt ansatte medlemmer og er kolleger med Djøf’erne ude på de statslige arbejdspladser. Vi oplever fra tid til anden, at tilliden til embedsmændene bliver udfordret,” siger konstituteret DM-formand Camilla Gregersen.

”Rapporten understøtter, at der er et behov for mere åbenhed og dialog om embedsmandens rolle, så det bliver helt tydeligt, at offentligt ansatte embedsmænd udøver deres faglighed og embede på et højt niveau. Derfor bakker vi også op om, at der nu bliver kigget nærmere på behovet for eventuelt at indføre fx et kodeks, som udvalget anbefaler. I den sammenhæng er det vigtigt, at forståelsen går begge veje, så politikerne også anerkender embedsmændenes rolle."