"Som det er i dag, har mange ikke incitament til at forsikre sig, da det er usikkert, om de kan modtage dagpenge, fordi det forældede dagpengesystem ikke passer til de nye fleksible og usikre arbejdsformer", forklarer Camilla Gregersen.
19.10.2015
Nyhed

Hvad med de atypisk beskæftigede?

Formanden for Dagpengekommissionen indrømmede i sin præsentation af oplægget til et nyt dagpengesystem, at de atypisk beskæftigede selvstændige og freelancere bør adresseres af et nyt udvalg. DM kræver handling.

Af Tobias Dinnesen
Det har længe været en mærkesag for Dansk Magisterforening (DM) og de andre akademiske fagforeninger, at der skal gøres noget for de såkaldt atypisk beskæftigede.

Betegnelsen dækker over freelancere, selvstændige og honorarlønnede, der lever i en form for blandingsøkonomi, hvilket i høj grad udfordrer det nuværende dagpengesystem. Og den udfordring bliver ikke imødekommet af Dagpengekommissionens forslag til et nyt dagpengesystem.

DM's konstituerede formand, Camilla Gregersen, kalder det nuværende dagpengesystem "ufleksibelt og utidssvarende" og peger på, at det er problematisk, at de atypisk ansætte akademikere ikke har samme sikkerhed som de fastansatte.

"Det er en utryg situation for den enkelte, og vi må sikre disse personer ved at skabe et dagpengesystem, der understøtter dem. Det når vi desværre ikke i mål med de rammer, kommissionen lægger op til. Derfor er det så vigtigt, at der bliver nedsat et hurtigtarbejdende udvalg, som kan komme med løsninger på de reelle problemer, der er for denne gruppe, som Nina Smith også pointerer i sin præsentation i dag", siger hun.

LÆS OGSÅ: Her er dagpengekommissionens anbefalinger

Et reelt problem

Kommissionen anerkender, at der ligger et reelt problem på netop det område, som DM-formanden sætter fokus på. Det sagde kommissionsformanden på mandagens pressemøde.

"Der er problemer, der skal løses for selvstændige og freelancere. Men vi har simpelthen ikke kunnet nå det. Derfor foreslår vi, at der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg, som kan arbejde sideløbende med, at de her ting forhåbentlig begynder at blive introduceret", sagde Nina Smith.

Et sådant udvalg bør nedsættes med det samme og med ordentlig finansiering til at løse problemstillingerne, forklarer Camilla Gregersen.

"Vi kæmper i disse år med alt for få jobåbninger for særligt vores nyudklækkede universitetskandidater. Med kommissionens anbefalinger bliver de nyuddannede ramt dobbelt hårdt – dimittendsatsen reduceres, og problemstillingen om de atypiske beskæftigelser – som vi ved er mange nyuddannedes vej ind på arbejdsmarkedet – bliver parkeret i en arbejdsgruppe", siger DM's formand og uddyber:

"Det er helt nødvendigt, at arbejdsgruppen bliver besat med repræsentanter fra den akademiske fagbevægelse, at den får en kort deadline til at komme med sine analyser og anbefalinger, og at der sikres finansiering til, at der kan komme reelle forbedringer."

Bange for, at a-kasserne fravælges

Camilla Gregersen påpeger, at akademikere skaber stor værdi og vækst samt tilfører værdifuld viden, når de - i stadig stigende grad på freelancebasis - i kortere eller længere perioder udfører konkret arbejde for virksomheder rundt omkring i Danmark.

"Jeg er oprigtigt bekymret for, at de unge ikke længere vil kunne se fordelen ved at være del af det kollektive forsikringssystem, som a-kassen er, når systemet ikke fungerer som sikkerhedsnet for det moderne akademiske arbejdsmarked", forklarer DM-formanden.

Hun forklarer, at de såkaldt atypisk beskæftigede i det nuværende dagpengesystem ikke har samme forsikringsmulighed og ret til dagpenge, og det presser fødekæden til a-kasserne.

"Som det er i dag, har mange ikke incitament til at forsikre sig, da det er usikkert, om de kan modtage dagpenge, fordi det forældede dagpengesystem ikke passer til de nye fleksible og usikre arbejdsformer", forklarer Camilla Gregersen.