24.11.2015
Nyhed

Regeringen skrotter mål om øget social mobilitet

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) oplyser i et brev til de videregående uddannelsesinstitutioner, at de skal have indføjet et tillæg til deres udviklingskontrakt omkring "øget regionalt vidensamarbejde" som erstatning for et mål om øget social mobilitet.

Af Tobias Dinnesen
Regeringen vil satse på et øget regionalt vidensamarbejde i stedet for øget social mobilitet.

Det skriver uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) i et brev til de videregående uddannelsesinstitutioner, som også er sendt til uddannelses- og forskningsudvalget.

Institutionerne har indtil 1. februar 2016 til at aflevere deres udkast, hvorefter ministeriet og institutionerne skal drøfte det, inden det så endelig underskrives i marts 2016 og indføres i den udviklingskontrakt, som uddannelsesinstitutionerne indgår med uddannelses- og forskningsministeriet.

"Regeringen ønsker, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal styrke deres prioritering af det regionale vidensamarbejde. Jeg har derfor bedt en række uddannelsesinstitutioner om at udarbejde et tillæg til den nuværende udviklingskontrakt, hvor Øget regionalt vidensamarbejde indgår som et nyt pligtigt mål. Det nuværende pligtige mål om Øget social mobilitet – flere talenter i spil udgår samtidig af udviklingskontrakterne", skriver ministeren i brevet.

Ingen regel uden undtagelser
Dog friholdes en række institutioner fra det nye centrale mål om at udvikle det regionale vidensamarbejde. Det sker af en af to årsager, skriver ministeren i sit brev.

"Jeg har undtaget otte institutioner fra at udarbejde kontrakttillæg enten, fordi jeg har vurderet, at det regionale vidensamarbejde har en passende tyngde i de nuværende udviklingskontrakter eller af hensyn til institutionens størrelse", lyder begrundelsen.

I en mail til magisterbladet.dk oplyser ministeriet, at "for Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Kolding og University College Sjælland er det vurderet, at det regionale vidensamarbejde har en passende tyngde i deres nuværende udviklingskontrakt".

Videre i samme mail står der, at "for de små maritime institutioner; Skagen Skipperskole, George Stage, Svendborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole er det institutionens størrelse taget i betragtning vurderet, at det vil være en uforholdsmæssig stor administrativ byrde at udarbejde et kontrakttillæg".

SDU: Ikke nogen revolution
Henrik Dam, rektor på SDU, ser det som en naturlig forlængelse af ministerens fokus på regional udvikling, at den tidligere regerings mål om øget social mobilitet erstattes med et mål om et regionalt vidensamarbejde.

Han forklarer, at hans egen institution allerede nu vil begynde på arbejdet med at udforme nogle nye mål.

"Det kommer til at ændre på nogle mål, men det har været en del af vores dna i mange år at være et regionalt universitet, så det er en ikke en revolution set med vores øjne", forklarer han.

Ingen nye krav på UCSJ
University College Sjælland (UCSJ) har fået en skriftlig begrundelse for, hvorfor institutionen - som den eneste professionshøjskole - ikke skal udvikle nye mål for et regionalt vidensamarbejde.

Også selv om Camilla Wang, som er rektor på UCSJ, tidligere har været meget aktiv i debatten om at udvikle og styrke det regionale uddannelsesudbud.

"Jeg vil imidlertid ikke bede jeres institution om at udarbejde nye målepunkter for øget regionalt vidensamarbejde. Jeg har vurderet, at det regionale vidensamarbejde har en passende tyngde i jeres nuværende udviklingskontrakt. På lige fod med de øvrige institutioner foreslår jeg, at det pligtige mål for Øget social mobilitet – flere talenter i spil udgår af udviklingskontrakten. Jeg undtager derfor jeres institution fra at afrapportere målepunkterne under det pligtige mål om Øget social mobilitet i årsrapporterne for 2015-2017", skriver ministeren i sit brev til UCSJ.

De otte institutioner, som friholdes fra det nye målkrav:

  • Erhvervsakademi Midtvest
  • Erhvervsakademi Sydvest
  • Erhvervsakademi Kolding
  • University College Sjælland
  • Skagen Skipperskole
  • George Stage
  • Svendborg Søfartsskole
  • Marstal Navigationsskole