03.11.2015
Nyhed

Stadigt flere akademikere står uden arbejde

Ledigheden blandt nyuddannede akademikere er tårnhøj og voksende, viser nye tal fra Akademikerne.

Af Thomas Bøttcher

Det går fortsat den forkerte vej. Endnu engang kan Akademikerne – paraplyorganisation for de Akademiske fagforeninger – melde om stigende ledighedstal. Og endnu engang det er især dimittenderne, der må holde for.

Den sæsonkorrigerede ledighed blandt nyuddannede mindre end et år efter endt uddannelse var i september 2015 på 30,2 pct. – en mindre stigning i forhold til året før, hvor i alt 29,8 pct. i denne gruppe var ledige.

Og selvom stigningen synes minimal, er situationen ikke desto mindre den, at det gennemsnitlige antal ledige dimittender på et år er vokset fra 4.055 til 4.588 personer, svarende til en stigning på 6,1 pct. På nær et fald mellem 2013 og 2014 har ledigheden været støt stigende siden  september 2010, hvor 2.500 dimittender i gennemsnit var ledige

Det er blandt magistrene, man finder skal finde den største sæsonkorrigerede dimittendledighed (36,7 pct.), mens den hos DJØF’ere er 29,4 pct. og hos ingeniørerne 27,2 pct.

Det er dog ikke kun dimittenderne, der i stigende grad er ledige. 12.351 - eller 4,3 procent af alle - akademikere er for tiden ledige. Det er 165 flere end i august og 649 flere end på samme tidspunkt i 2014.

2.481 akademikere har mistet dagpengeretten i 2015

I løbet af de første 9 måneder af 2015 har 2.481 akademikere mistet dagpengeretten. Heraf er 479 dimittender. Akademikerne er hårdere ramt end andre grupper, idet 20 pct. af dem, der har mistet dagpengeretten er akademikere, mens akademikernes andel af den samlede ledighed udgør ca. 10 pct.