"Vores app kan derfor på en række forskellige sprog kombinere udgravningen med en oplevelse af, hvordan stedet så ud i sine velmagtsdage. Mens man går rundt i ørkensandet" - Ingolf Thuesen, projektleder og institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på KU.
11.11.2015
Nyhed

Arkæolog vinder inno­vationspris

Formidlingen af resultaterne af udgravningen af den historiske by og havn Al Zubarah i Qatar udløser Københavns Universitets innovationspris til institutleder og projektleder Ingolf Thuesen.

Af Tobias Dinnesen
En gruppe danske arkæologer, som har stået for udgravningen af den historiske by og havn Al Zubarah i Qatar, har fundet på nye, banebrydende måder at formidle deres fund på.

Derfor tildeles mag.art. og lic.phil. Ingolf Thuesen, der var projektleder for udgravningen som institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, sit eget universitets innovationspris. Med hæderen følger et kunstværk samt 25.000 kroner.

Udgravningen begyndte i 2009, og siden da er Al Zubarah blevet ophøjet til verdenskulturarv af UNESCO. Og det betyder, at forskerne ikke må restaurere bygninger og strukturer i byen. Netop det har fået dem på andre tanker i forsøget på formidle deres fund.

Augmented reality
I stedet for at kunne give besøgende i Al Zubarah en livagtig oplevelse af byen ved at restaurere den, har forskerne i stedet valgt at lade de besøgende udforske udgravningen ved hjælp en helt speciel app.

Målet med app'en er, at den skal give de besøgende en oplevelse af, hvordan fortidens liv udspillede sig i byen.

"Vi udviklede appen i samarbejde med det japanske firma Dai Nippon Printing som en måde at skabe augmented reality, forstørret virkelighed på dansk. Udgravningen har et strengt krav om ikke-restaurering, hvad der også følger af UNESCOs udnævnelse som verdensarv. Vores app kan derfor på en række forskellige sprog kombinere udgravningen med en oplevelse af, hvordan stedet så ud i sine velmagtsdage. Mens man går rundt i ørkensandet", siger Ingolf Thuesen og uddyber:

"De udgravede genstande står fysisk i sikkerhed på et museum. Alligevel kan de besøgende opleve dem i deres rette element på en måde, der ikke skader de tilbageværende fysiske rammer".

Samarbejde med Mærsk

Udover den nye, banebrydende formidlingsform lægges der også vægt på et samarbejde med Mærsk Oil, som især har været målrettet de lokale.

Men samtidig har det også sat gang i tværfagligt samarbejde på Københavns Universitet, som har affødt nye forskningsmuligheder.

"Mærsk Oil har finansieret den del af appen, som er målrettet skolebørn og lærere med henblik på at levere noget tilbage til det samfund, de har arbejdet i i mange år. Universitetets geologer har fået adgang til borekerner fra Mærsks olieboringer, som i fremtiden kan bruges til at hjælpe arkæologerne med at beskrive regionens bebyggelseshistorie, men som de så samtidig har kunnet bruge til at generere ny viden om klimaforandringer i den Persiske Golf", siger Ingolf Thuesen.