18.12.2015
Nyhed

Ny aftale om supplerende dagpenge

Regeringen er blevet enig med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om en ny model for supplerende dagpenge, som fjerner reglen om overskydende timer samt gør systemet mere dynamisk for at tilskynde supplerende dagpengemodtagere til at tage imod kortere ansættelser.

Af Tobias Dinnesen

Det supplerende dagpengesystem skal være mere fleksibelt og tilskynde til, at modtagerne af supplerende dagpenge tager i mod kortere ansættelser på fuld tid.

Det er nogle af hovedpunkterne i den nye aftale om supplerende dagpenge, som regeringen netop har indgået sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der begge var med til at vedtage det nye dagpengesystem i oktober.

Dengang var vurderingen, at Dagpengekommissionen anbefalinger på området skulle undersøges nærmere, og det har resulteret i et par ændringer i forhold til det oprindelige oplæg.

Ugemodel for supplerende dagpenge

En af de helt store knaster har været, hvordan man kunne bibeholde en ugemodel for de supplerende dagpenge, mens resten af dagpengesystemet overgår til en månedsbaseret model. Det er aftaleparterne nået i mål med.

Derudover afskaffes reglen om overskydende timer, så man ikke længere skal vente på at få udbetalt supplerende dagpenge, hvis man har haft såkaldt overskydende timer - altså timer, der ligger ud over en normeret fuldtidsansættelse - hos sin tidligere arbejdsgiver.

Samtidig ændres mindsteudbetalingsreglen - altså hvor grænsen går, før man ikke længere har ret til at få udbetalt supplerende dagpenge. Tidligere var reglen, at hvis man skulle have mindre end én dags dagpenge - 7,4 timer - udbetalt, ville man ikke have ret til dagpenge i den pågældende uge.

Det ændres nu, så man frem over ikke har ret til dagpenge, hvis man på en hel måned skal have udbetalt supplerende dagpenge for mindre end to dage - altså 14,8 timer.

Fleksibilitet
En stor del af aftaleteksten fokuserer på, at det frem over skal være lettere at få forlænget sin periode på supplerende dagpenge med op til 12 uger - altså fra 30 til maksimalt 42 ugers supplerende dagpenge.

Præmissen er, at for hver måned inden for det seneste år, man har haft med mindst 146 timers beskæftigelse uden at modtage dagpenge, kan få fire ugers ekstra supplerende dagpenge. Dog med den hage, at det kun tæller fra sidste gang, man påbegyndte en periode med supplerende dagpenge.

Aftalen betyder desuden, at timekravet til genoptjening af supplerende dagpenge forhøjes fra 130 til 146 timers beskæftigelse om måneden.

Målet med især den fleksible genoptjening af de supplerende dagpenge er at gøre det mere attraktivt at tage imod tidsbegrænsede ansættelser på fuld tid.