12.08.2015
Nyhed

Lækket rapport: Tre nye dagpenge­modeller i spil

Dagbladet Politiken er kommet i besiddelse af en lækket udgave af Dagpengekommissionens foreløbige rapport. Den viser, at kommissionen lige nu arbejder med tre mulige modeller, som enten forlænger dagpengeperioden eller gør det lettere at genoptjene retten til dagpenge.

Af Tobias Dinnesen

Dagpengemodtagere vil fremover få udbetalt færre penge, uanset hvilken model Dagpengekommissionen ender med at anbefale.

Det er status, efter at Politiken onsdag har afsløret indholdet af en lækket version af kommissionens foreløbige rapport, som peger på tre konkrete måder at gentænke dagpengesystemet uden at bruge flere penge. Det sidste - altså at der ikke bruges flere penge på dagpengesystemet - har hele tiden været et krav til kommissionens arbejde.

Den første mulighed er en forlængelse af dagpengeperioden fra to til tre år. Det vil medføre, at dagpengesatsen sænkes med et sted mellem 6 og 15 procent, afhængig af hvor mange dagpengemodtagere der rammes af modellen.

En anden mulighed, som rapporten beskriver, er at fastholde den nuværende længde på dagpengeperioden - altså to år - men til gengæld kan et halvt års beskæftigelse give ret til et tredje år på dagpenge, hvor man får 80 procent af dagpengesatsen.

Den tredje og sidste mulighed i rapporten er, at optjeningen sker løbende, så man får to måneders dagpengeret per hele måneds beskæftigelse. For at finansiere modellen vil dagpengesatsen dog være reduceret med fem procent for dem, der har optjent under et års dagpenge i modellen.

Ifølge Politiken vil mellem 1.500 og 3.000 færre dagpengemodtagere falde ud af dagpengesystemet, afhængig af hvilken model der vælges, da de ikke vil nå at opbruge deres dagpenge.

Politikerne vil i vid udstrækning ikke kommentere på den lækkede rapport. Beskæftigelsesministeren, den tidligere direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jørn Neergaard Larsen (V), vil - ligesom Socialdemokraterne - ikke kommentere rapporten, før den officielt er blevet offentliggjort.

Magisterbladet.dk vil senere på dagen snakke med DM's formand, Ingrid Stage, om foreningens syn på de tre muligheder, der nu er fremlagt - samt fagbevælsens udmelding om, at dimittendsatsen kan komme i spil for at finansiere lempelser andre steder i dagpengesystemet.

Den lækkede rapport fra Dagpengekommissionen viser, at der arbejdes med tre forskellige modeller for et fremtidigt dagpengesystem.

  1. Dagpengeperioden forlænges fra to til tre år: Enten reduceres dagpengesatsen med seks procent i hele perioden, hvilket vil ramme samtlige godt 88.000 dagpengemodtagere. En anden mulighed er, at satsen sænkes med 15 procent efter et år på dagpenge - hvilket vil ramme 19.000 nuværende dagpengemodtagere. Og den tredje model er, at man reducerer satsen med 12 procent efter et år og yderligere 12 procentpoint efter to år på dagpenge.
  2. Dagpengeperioden er på to år som nu, men et halvt års beskæftigelse giver ret til et tredje år på reducerede dagpenge: Satsen reduceres med fem procent i andet dagpengeår og 20 procent i det tredje.
  3. Dagpenge optjenes løbende: Én måned beskæftigelse udløser to måneders dagpenge op til de to års maksimale dagpengeret. Dog reduceres satsen, hvis man ikke har optjent dagpenge til mere end et år.