16.04.2015
Nyhed

Forsknings­projekt skal undersøge prekære arbejdsforhold

Prekariseringen stiller akademikere og deres fagforeninger over for udfordringer, det ikke er så nemt at finde svar på, siger en af forskerne bag projektet.

Af Benedikte Ballund
Prekære arbejdsforhold breder sig hastigt og gør sig i stigende grad gældende for akademisk arbejde. Og som akademiker og universitetsansat har man det tæt inde på livet, for eksempel i form af de mange postdoc-ansættelser og ekstern lektor- stillinger.

Sådan beskriver Birger Steen Nielsen, professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på RUC, baggrunden for det forskningsprojekt, som han sammen med tre kolleger er ved at gå i gang med.

Samtidig ser det ud til, at de prekære arbejdsforhold også kan påvirke mere traditionelle og faste former for ansættelse.

“Sikre stillinger bliver mere og mere usikre, man skal indstille sig på, at man hele tiden skal prøves, dokumentere sin evne til permanent fornyelse og sin produktivitet, ellers kan man ryge ud”, forklarer han.

Forskernes formodning er, at den generelle prekarisering kan forandre den måde, vi ser på vores arbejde på, både i forhold til dets indhold og kvalitet og dets betydning for livsforventninger i det hele taget.

“Derfor har det en meget principiel betydning, både for de mennesker, der umiddelbart berøres af det, og for arbejdet
betragtet som samfundsmæssigt arbejde, altså som et bidrag til skabelse af rigdom i samfundet”.

Kan pege på muligheder

Projektet, som er støttet økonomisk af DM, består af en kvalitativ empirisk undersøgelse, og forskerne, der har en baggrund i aktionsforskning, vil ikke bare registrere, hvad deltagerne i undersøgelsen oplever og tænker om prekært arbejde, men også sammen med dem prøve at formulere perspektiver for, hvordan man personligt og især kollektivt kan imødegå eller bekæmpe tendenserne.

“Det er en faglig-politisk opgave, og vores projekt kan forhåbentlig bidrage til at pege på muligheder, som blandt andet DM vil kunne arbejde videre med”, siger Birger Steen Nielsen.

Han og kollegerne forventer at være ærdige med undersøgelsen om et års tid.

Læs mere i DM Faktor 4 nr. 1.