17.12.2014
Nyhed

Sidste udkald for introjob

Introduktionsstillinger giver ret til dagpenge, men lønnen er lav.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Om godt tre måneder udløber ordningen med introduktionsstillinger. Den stopper sammen med overenskomsten 1. april.

En introduktionsstilling er ét-årig og giver ret til dagpenge.

”I modsætning til mange andre ordninger er introduktionsstillinger ikke støttet arbejde. Man optjener ret til dagpenge, og man optjener anciennitet”, oplyser Lotte Espenhain Møller, der er chefkonsulent i DM.

Lønnen i en introduktionsstilling er 80 pct. af grundlønnen for en nyuddannet akademiker. Dertil kommer pension. Lønnen følger overenskomsten mellem de offentlige arbejdsgivere og Akademikerne. Den varierer alt efter, om introduktionsstillingen er statslig, regional eller kommunal.

”Lønnen ligger lidt under og lidt over 20.000 kroner. Dertil kommer pension. Om det er attraktivt eller ej, kommer an på den enkeltes situation. For nogle ledige vil alternativet være at falde ud af dagpengesystemet”, påpeger DM-konsulenten.

Brug TR og DM
Introduktionsstillinger blev indført med overenskomsten i 2013 for at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere. På det statslige område er ordningen især rettet mod ledige dimittender.

Til gengæld for den lave løn er stillingerne forsynet med et krav om efteruddannelse. En femtedel af arbejdstiden skal gå med opkvalificering.

”Kompetenceudviklingen er en del af aftalen med de offentlige arbejdsgivere. Hvis man som ansat i en introduktionsstilling oplever, at det ikke sker, eller ikke sker i tilstrækkeligt omfang, bør man tale med sin tillidsrepræsentant eller kontakte DM. Det er under alle omstændigheder en god idé at få tillidsrepræsentanten med fra begyndelsen, så man eventuelt kan få aftalt et tillæg”, lyder rådet fra DM’s Lotte Espenhain Møller.

Sådan ligger lønnen
Uanset, om man er ny eller erfaren på arbejdsmarkedet, bliver man aflønnet med 80 pct. af en akademisk begyndelsesløn.

I staten betyder det, at månedslønnen lander omkring 19.500 kr. Dertil kommer lidt over 17 pct. i pension.

Centralt aftalte tillæg som rådighedstillæg er lukket land i introduktionsstillinger, men man kan godt aftale et funktions- eller kvalifikationstillæg.

Når året er gået, løber ansættelsen ud uden yderligere varsel. Hvis arbejdsgiver vil forlænge ansættelsen, skal det ske på normale vilkår til normal løn. Er man nødt til igen at gå på dagpenge, sker det på højeste sats.

Lyst til en introduktionsstilling? Læs mere hos Magistrenes A-kasse.