19.08.2016
Artikel

Flere bliver selvstændige

Flere og flere højtuddannede bliver selvstændige, selvom antallet af selvstændige generelt falder. Holdningen til at blive sin egen lykkes smed er vendt for akademikere. Kvinderne går forrest.

Af Martin Ejlertsen

Et stigende antal højtuddannede vælger karrierevejen som selvstændig. Dermed går de højtuddannede stik mod trenden herhjemme, hvor antallet af selvstændige de seneste år er faldende.

Antallet af danskere, som blev selvstændige fra 2010 til 2014, er nemlig faldet med 2,4 procent til 191.284. Men samtidig er antallet af iværksættere med en lang videregående uddannelse steget med knap 10 procent fra 20.674 til 22.686.

Mens højtuddannede mænd går frem med knap fem procent, er stigningen blandt højtuddannede kvinder på 18 procent. Og blandt forskere er stigningen for begge køn på fire år på 26 procent.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge professor på CBS Toke Reichstein kan udviklingen skyldes, at der blandt de nyuddannede akademikere stadig er et ledighedsproblem. Der er en tendens blandt de unge magistre til i mindre omfang at sætte sin lid til at få traditionelt lønarbejde.

“De bliver i stedet deres egen lykkes smed ved at tage springet ud i selvstændighed”, siger han.

Tanken om at vælge vejen som selvstændig i stedet for som lønmodtager ligger ikke så fjernt for mange, som den har gjort tidligere, forklarer Helle Idland, som er formand for DM’s landsklub for selvstændige og freelancere.

At flere højtuddannede bliver selvstændige, kan ifølge hende skyldes presset fra dimittendledigheden og den tiltagende konkurrence om de job, der er.

“Fra vores egen landsklub ved vi, at de, der vælger vejen som selvstændig mere af nød end af lyst, oftest bliver glade for det, når de først er i gang”, siger Helle Idland og påpeger, at der i perioden også er kommet langt mere fokus på innovation og entreprenørskab – ikke mindst på universiteterne.

Bump på vejen
Jacob Sparre Andersen er 44 år og eksperimentalfysiker med en ph.d. fra Risø og Niels Bohr Institutet omkring målinger af turbulens. For seks år siden sprang han ud som selvstændig med virksomheden JSA Research and Innovation, hvor han blandt andet tilbyder softwareudvikling.

“Jeg har skullet lære at opsøge kunder og præsentere mine ideer, for det er ikke noget, man lærer, når man læser fysik. Det bliver formentlig først i år, jeg oplever at få en indtægt, der svarer til, hvad jeg tjente, inden jeg blev fuldtidsselvstændig”, siger han.

For en virksomhed med nye produkter og ideer er sparring med en erhvervsmentor ofte meget værdifuld. Det blev det også for Jacob Sparre Andersen, som fik råd fra erhvervsmentor Tom Hefting, der har mere end 30 års erfaring som rådgiver.

“Jacob havde rigtig mange gode ideer, men svært ved at prioritere dem. Ideer skal prioriteres ud fra deres markedsmæssige og økonomiske potentiale og iværksætterens evne til at håndtere dem. For selvom ideer har stort potentiale, skal man som selvstændig have kompetencerne og ressourcerne til at føre dem ud i livet”, siger Tom Hefting.

Jacob Sparre Andersen har store ambitioner med sin virksomhed, men de handler ikke om massevis af ansættelser. At gå på arbejde skal være sjovt, og så kan han lide at styre arbejdstiden selv.

“Med en datter, der lige er startet i skole, er det en fleksibilitet, jeg er meget glad for. Jeg er ikke overbevist om, at jeg vil være en god chef, men jeg kan leve med at være min egen chef”, siger han.   

Flere højtuddannede bliver selvstændige 

  2010   2014 Ændring 
Selvstændige med lang videregående uddannelse, mænd   13.153  13.792  5 %
 Selvstændige med laang videregående uddannelse, kvinder  7.521  8.894  18 %
 Selvstændige med lange videregående uddannelser, i alt  20.674  22.686  10 %

Kilde: Danmarks Statistik: Befolkningen (ultimo november) efter område, uddannelse, socioøkonomisk status, alder og køn.