09.10.2015
Artikel

Seks skud til udvalgte spidskandidater: Diversitet

DM har sat sig som mål, at medlemmerne skal ­bestå af 60 ­procent ­humanister og 40 ­procent scient.er. ­Hvordan kan DM både ­fastholde og tilfredsstille en så broget ­medlemsskare?

Af Martin Ejlertsen
Tegning: Jenz Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl


Frederik Thordal, Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende
Det er svært at finde politisk engagerede personer på de naturvidenskabelige uddannelser. Det betyder, at DM skal være ekstra opmærksom på ikke at tale et humanistsprog, når vi kommunikerer med medlemmerne, fordi de fleste DM-politikere er humanister. I vores nuværende hvervekampagne har vi fx udgivet et blad til hver gruppe med indmeldelsespakker rettet mod hver enkelt gruppe. Den måde at differentiere kommunikationen på er meget vigtig. Men politikken skal også variere mellem science- og humaniorauddannelserne. Vi kæmper for eksempel for kortere sommerferie til humanister, som har op til 14 ugers sommerferie. Scient.ernes er allerede omkring seks uger.

Leif Søndergaard, Spidskandidat for liste DM Universitet, sektor DM Viden

Det kan kun gøres ved, at DM informerer om sin relevans for de enkelte medlemsgrupper. Jeg repræsenterer som tillidsrepræsentant på Det Naturvidenskabelige Fakultet på KU i særlig grad scient.erne. Der er vi i direkte konkurrence med IDA om medlemmerne. Her er det vigtigt, at DM henvender sig til scient.erne på en måde, som de kan identificere sig med, og det kan være helt banalt. Man skal ikke kalde dem magistre, for sådan opfatter de ikke sig selv. DM kan desuden blive mere aggressiv med typer af merchandise over for de studerende. Det har fx været en torn i øjet at se de studerende i øvelseslaboratoriet gå rundt med kitler, der står IDA på.

Bjarke Friborg, Spidskandidat for liste ­Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
Vi har ikke været målrettede og segmenterede nok i vores aktiviteter. Særligt scient.-området har i praksis været underprioriteret. Derfor har vi i DM Privat netop sat gang i initiativer i tre scient.-tunge brancher, som forhåbentlig kan inspirere til nye satsninger. Scient.erne er bestemt ikke tabt land for DM. Heller ikke de samfundsvidenskabelige, som jeg selv tilhører. Fagforeningslandskabet ændrer sig, og der er DM den eneste, som favner så bredt i medlemsskaren. Vores værdigrundlag bør bestemt kunne tiltrække endnu flere. Allerede i dag har vi masser af relevante aktiviteter i DM, men de skal serveres mere målrettet, for ellers kan de nemt drukne i mængden af tilbud.

Erik S. Christensen, Spidskandidat for liste DM Natur & Kultur, sektor DM Viden
Det skal DM gøre ved at styrke sine kerneopgaver. Man skal skaffe ordnede løn- og arbejdsvilkår og TR-dækning på de enkelte arbejdspladser. Det tror jeg er, hvad medlemmerne først og fremmest efterspørger. Jeg tror ikke på, at DM skal være et rejseselskab. Som fagforening er det væsentlige for os at sikre, at medlemmerne har nogle ordentlige løn- og arbejdsforhold. Alt derudover er ikke noget, som jeg mener har den store betydning for DM’s virke.