16.01.2015
Artikel

Mens vi venter på kvalitetsudvalget

Undervisere fra universiteter og professionshøjskoler havde en del at sige, da uddannelseskvalitet var til DM-høring kort før jul. Desværre stillede Kvalitetsudvalgets formand ikke op til debat.

Af Pernille Siegumfeldt
Allerede nu mere end anes konturerne af den endelige rapport fra regeringens kvalitetsudvalg, som rammer dueslagene på de videregående uddannelser sidst i januar.

Det var derfor mest understregninger af tidligere afleverede pointer, da udvalgets formand, Jørgen Søndergaard, gæstede DM’s høring om uddannelseskvalitet kort før jul.

I forsamlingen af undervisere gjorde Søndergaard en del ud af at understrege, at hans udvalg er meget optaget af at finde måder, som kan tilskynde til bedre undervisning og til udvikling af nye undervisningsmetoder på universiteter og professionshøjskoler. Og han fremhævede, at udvalget ikke interesserer sig for at detailregulere og ikke er besat af relevans. Det havde den norske professor Bjørn Stensaker stærkt antydet i sit oplæg inden.

“Men fordi vi har haft så megen succes med et stort optag på de videregående uddannelser, så er vi også nødt til at kigge på, hvor vores kandidater kan få arbejde henne bagefter. Jeg mener, at pædagogik hverken er for politikere eller for medlemmer af Kvalitetsudvalget. Men vi bør forholde os til to andre ting, som kan have direkte indflydelse på undervisningsopgaven på de videregående uddannelser: de studerendes tilstedeværelse og undervisernes incitament til at levere mere kvalitet i undervisningen. Der ligger mange fine papirer i rektoraterne rundtomkring, men vi kan kun spore en lille effekt af dem i det, der foregår”, sagde Jørgen Søndergaard blandt andet.

Pernille Dirksen, lektor ved UCC, fik som en af ganske få lejlighed til at stille et spørgsmål til Jørgen Søndergaard. Hun ville vide, om der er en bølge på vej med det formål at niveauopdele underviserne efter excellence. Det afviste formanden.

“Men jeg medgiver, at det er et problem, at fremragende undervisning kun sjældent kaster mere i løn eller en forfremmelse af sig”, pointerede Jørgen Søndergaard. Og så var han ude af døren til stor ærgrelse for blandt andre formanden for DM Professionshøjskoler, Hans Beksgaard, der tordnede mod det arbejde, der indtil videre er kommet fra Kvalitetsudvalget.

“Jørgen Søndergaard ligner en landsbydegn, der kommenterer stile, men kun fra dem, der sidder i vinduesrækken. Der er intet i udvalgets arbejde, der anviser forbedringer eller nye veje for professionsuddannelsernes udvikling. Ligesom man ikke adresserer et andet vigtigt problem for os på professionshøjskolerne: at forskning og undervisning foregår i to adskilte siloer”, sagde Hans Beksgaard.

Olav Bertelsen, lektor på Aarhus Universitet, var glad for, at Jørgen Søndergaard ikke havde planer om at pille ved uddannelsesinstitutionernes råderum.

“Men man skyder ledelserne i foden, hvis man samtidig fjerner de organer, der kvalificerer ledelsernes ledelse, fx studienævnet”, advarede Olav Bertelsen.

Formanden for DM Studerende, Fatima Hachem, fremhævede, at hun var helt på linje med Kvalitetsudvalget i spørgsmålet om studieaktivitet:

“Det er afgørende for os, at vi får mere undervisning og har gode rammer, så vi ikke som fx på CBS skal sidde i en biograf eller i Zoologisk Have. Vi ønsker også en bedre kontakt til underviserne. Engang på mit første år fik jeg et 4-tal uden nogen begrundelse. Jeg kontaktede min underviser, som gav mig feedback. Det viste sig at være nyttigt. Mange andre kan desværre ikke få hul igennem til deres underviser, fordi kontakten ikke er formaliseret. Det skal der gøres noget ved”.