05.12.2014
Artikel

Blokade mod sprogcenter

Af Pernille Siegumfeldt
DM har, som medlem af Lærernes Centralorganisation (LC), tilsluttet sig en sympatiblokade mod virksomheden UCplus. Blokaden mod sprogcentervirksomheden betyder, at ingen medlemmer af DM må søge eller lade sig ansætte i stillinger i virksomheden.

UCplus driver sprogcentervirksomhed i Farsø, Ballerup og Aarhus og har afvist at indgå en forpligtende overenskomst for lærerne på sine sprogcentre. Det sker til trods for, at Uddannelsesforbundet i to et halvt år har forhandlet om at overenskomstdække de ansatte i virksomheden. Forhandlingerne brød sammen i juni måned, og dernæst varslede såvel Uddannelsesforbundet som LC blokade mod virksomheden.

I en kommentar til blokaden understreger DM’s formand, Ingrid Stage, hvor vigtigt det er, at fagbevægelsen står sammen om at sikre ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet.

“De overenskomstmæssige rettigheder, som vi har tilkæmpet os, er under pres mange steder, også på undervisningsområdet, hvor nogle private firmaer ikke er til sinds at anerkende den danske aftalemodel. Derfor har DM valgt at støtte op om Uddannelsesforbundets blokade”, forklarer Ingrid Stage.

DM kompenserer med konfliktstøtte til de medlemmer, der bliver forhindret i at tage et job på den blokaderamte institution.